Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#10 (1500)


 • #10(1500) | Turizmu   Julija Tolmačova
  Priäžän piirin Vmeste -kannatus- da kehitysfondan uvven projektan aigua huavatah opastua rahvastu ruadamah turizmualal.

 • #10(1500) | TalovusOl'ga Smotrova
  Tuli kevät da ogrodoin pidäjät rahvas ruvettih täytty vägie varustumah uudeh ouveššiloin kazvatanduaigah: ostetah siemenii da kazvimuadu. Nygöi laukois on eriluadustu kazvimuadu, malta vai oigieh vallita se, kudai sinul pidäy. Äijät laitokset luajitah kazvimuadu biogumusan pohjal. Moizii on Onežskii-nimine kazvimua. Paiči kazvimuadu biogumusan pohjal laitos valmistau muanväitysty.

 • #10(1500) | Kylän elämä   Aleksandra Lesonen
  Kevätkuun 7. päivänä Vuokkiniemeššä piettih III talvikalaššukšen Kuitin kala -kilpailu. Kilpakalaššukšeh otti ošua 15 joukkuo. Päiväni paisto, musiikki šoitti, kalua puuttu, aikuhiset ta lapšet piettih iluo – kalapruasniekka tovellah onnistu!

 • #10(1500) | Kantarahvaš Uljana Tikkanen
  Tällä kertua Omamualaiset-kirjutuš on omissettu Galina Lettijevalla. Galina Jegorovna ruato Vienan Karjala -lehen piätoimittajana kolme vuotta, hiän on lehen monivuotini lukija ta kirjuttaja. Galina Lettijeva kerto, mitä mieltä hiän on kanšalliskieliseštä viessinnäštä.

 • #10(1500) | Istorija   Anastasija Jungina
  Kevätkuun 13. päivänä Pitkärannan piirissä pietih ulkoluvento, mi oli omissettu Talvišovan lopun 80-vuotisjuhlalla. Ulkoluvento oli järješšetty Tuntomatoin šota: rauhan opaššuštunnit -projektin rajoissa.

 • #10(1500) | IX Karjalazien kerähmöOl'ga Smotrova
  Kevätkuun 14.-15. päivinny Anuksenlinnas piettih IX Karjalazien kerähmö. Kerähmöh kerdyi deleguattoi da gostii Petroskois da Karjalan piirilöispäi. Pivos šeikuittih karjalazien elaigua, karjalan kieldy da kul’tuurua koskijoi kyzymyksii.
Partn`ourat