Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalaštajan onni muhi Kuitin jiällä

Toimenpivon järještäjät ta vetäjät yheššä puušepän Konstantin Skvortsovin kera muasterin vašta luajitušša reješšä // Kuva: Aleksandra Lesonen

Kevätkuun 7. päivänä Vuokkiniemeššä piettih Kuitinkala-kilpailu, min järještäjinä oltih Koštamukšen Sreda-keškuš ta Vuokkiniemen Kylätalo.

Kilpailupäivän huomenekšella kaikki kalaštajat keräyvyttih Kuittijärven rannalla, missä ilmottauvuttih, šuatih ohjiet ta liput jiäloukkojen merkittämistä varoin – kaikki oli järješšetty šiäntöjen mukah. Šiitä joukot hajauvuttih miärätyn vesialovehen jiätä myöten ta kilpailu alko.

Konša vaipunuot, ka tyytyväiset kalaštajat myöššyttih rannalla, tarkat arvoštelijat, Kalevalan kanšallisen puiston ruatajat V’ačeslav Guščin ta Pavel Garmujev ilmotettih kilpailun voittajien nimet.

Kolmannella paikalla piäsi Kultakala-joukko, toisella – “Raapala”, a voittajiksi tultih iloset kalaštajat Kiiskit-joukošta.

Pienimmän kalan šai Hauki-joukko, a šuurimman (21,5 šenttie) – Šeppäpaja-joukko. Kokenuimmakši kalaštajakši oli nimitetty Galina Jakkola, a nuorimman kalamiehen nimen šai Roman Grigorjev.

Kilpailun kaikki voittajat šuatih diplomija ta hyvie lahjoja sponssoriloilta: Partnʼor-, Kl’ovoje mesto- ta Ribačok -kaupoilta šekä Kostamukša-media-laitokšelta.

Paičči kalaššuškilpailuo festivalissa šai nähä, kuin moskovalaini puušeppä Konstantin Skvortsov omien apulaisieh kera parissa tunnissa luati tovellisen puisen rejen, kumpasešša šiitä voitih ajella kaikki halukkahat.

Kuni kalamiehet kalaššettih Kuittijärven jiällä, rannalla kylän eläjillä ta vierahilla piettih kilpailuja, lapšet tanššittih ta kisattih, kaikin ošallissuttih šuureh juhlah. Šamoin vierahilla oli esitetty tietotaulu logotipin kera, kumpani on valmissettu Vuokkiniemen 400-merkkivuuvvekši. Kataja-folkloriryhmän ta karjalaisen Viena-kulttuurišeuran jäšenet laulettih karjalaisie lauluja ta kučuttih kaikkie karjalaiseh piirileikkih. Kilpailujen jälkeh kaikkie halukkahie kostitettih makiella uuhhalla järven rannalla.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat