Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Rannas randassah

Priäžän piirin Vmeste -kannatus- da kehitysfondan uvven projektan aigua huavatah opastua rahvastu ruadamah turizmualal.
Erähien tiedoloin mugah jälgimäzien kahten vuozikymmenen aigah Ven’a on kaimannuh läs 34 tuhattu kyliä, 10 tuhandes kyläs tänäpäi eläy vähembi kaheksua tuhattu hengie. Kylishäi enne kaikkie säilyy meijän muan monien kanzoin kieli da kul’tuuru. Voidanehgo pyzyö hengis kylät globualližuon da linnastuttamizen ololois? Kui avvuttua Ven’an eläjile säilyttiä oman muan kanzalline kul’tuurumoniluadužus? Kui azettua rahvahan muutto kylispäi? Vastavus täh on selgei – pidäy ku kyläläine elos ei olis pahembi linnalastu. Sendäh pidäy parandua pienien alovehien hyvinvoindua da elokkahuttu.
Myö puaksuh opimmo “uvvessah luadie pyöriä”, ga toiči pidäy vai kaččuo, midä ruatah lähizis piirilöis, alovehil, mualois dai muailmasgi. Eräs kylien säilytändytaboi on kyläläzen turizman kehittämine. 
Priäžän piiri on kylien aloveh. Täs eletäh rinnakkai liygiläzet, lyydiläzet, suomelazien siirdolazien jälgeläzet, kudamat säilytetäh da kehitetäh omua kieldy da kul’tuurua. Kylis on säilynyh niilöin perindölline nostandutaba, äijis talolois on vie ennevahnallistu karjalastu čomendustu talolois, puuhizen arhitektuuran objektois äijät ollah ainavoluaduzet mustomerkit. Priäžän piiri on saldattukunnivon aloveh. Petroskoin puolistusliiniet, velleskalmat, voinuhistourien muzeit – niilöih da niilöile maksau tulla. Meil on midä sanella da ozuttua gostile. Myö uskommo, ku turizmu on eräs vägevin taba parandua ristikanzoin hyvinvoindua! Pidäy vai tolkukkahasti käyttiä sidä tabua... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat