Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Talvišovan muissolla omissettu

Dmitri Bobrov (toini vaš.) šekä Petroskoin valtijonyliopiston opaštajat Anna Belan ta Ilja Solomešč avattih uuši tiijotuštaulu. // Kuva: Anastasija Jungina

Vuuvvet 2019 ta 2020 ollah Talvišovan juhla- ta muistovuuvvet. Šataviisi päivyä (30. šajekuuta 1939 – 13. kevätkuuta 1940) oli verisie ta ankarie. Talvišota on Toisen Muajilmanšovan šuurimpie taistelukenttie. Šovašša kuatu 130 tuhatta ihmistä Neuvoštoliiton puolelta ta 23 tuhatta Šuomen puolelta.

Kevätkuun 13. päivänä Pitkärannan piirissä pietih ulkoluvento, mi oli omissettu Talvišovan lopun 80-vuotisjuhlalla. Ulkoluvento oli järješšetty Tuntomatoin šota: rauhan opaššuštunnit -projektin rajoissa. Petroskoin koululaiset ta opaštujat, yhteiskunnallisien järještöjen jäšenet kunnivoitettih kuatunuijen muistuo hil’l’aisuon hetkellä ta pantih šeppelehie ta kukkie Pitkärannan alovehella olijalla vellešhauvalla ta Šurun risti -muistopaččahalla. Šurun risti on omissettu Talvišovan kaikkien kuatunuijen šotamiehien muissolla.

Muistopaččahan alovehellaa avattih uuši tiijotuštaulu, kumpasešša on tietoja Talvišovašša kuatunuista venäjän, šuomen ta enklannin kielellä. Šiitä ulkoluvennon ošanottajat käytih Huuhkajan mäki -musejošša Lahenpohjašša.

– Meijän projekti ei kerro voittoloista ta hävitännistä, vain ihmisien uhriloista. Projektin tavoittehena on kertuo šovašta näin, jotta ei jäis yhtäkänä ajatušta šovan mahollisešta toistamisešta, kerto Dmitri Bobrov, Tuntomatoin šota: rauhan opaššuštunnit -projektin johtaja.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat