Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#11 (1501)


 • #11(1501) | IX Karjalazien kerähmöNatalja Antonova
  Televiidenii, ruadivo, lehtet da internettu ollah ezmäzii, ket vietetäh karjalan kieldy da karjalastu elaigua suureh mieroh da luajitah karjalan kielen täh päiväh pättäväkse. Mittumal mielialal ruatah meijän karjalankielizet žurnalistat da midä sanottih Kerähmön ies Anuksenlinnas?

 • #11(1501) | KandurahvasOl'ga Dubitskaja
  Pyhäjärves olles minule puutui paista mieldykiinnitäjän naizenke, kudai ylen hyvin tiedäy oman kylän histouriedu da pidäy ekskursieloi Pyhäjärvie myöte. L’ubov’ Aleksandrovna Pelevina on lyydinkarjalaine naine. Häi kerdoi “Omale Muale” omas elaijas.

 • #11(1501) | Oma Mua - 30Jelena Ruppijeva
  Kotkatjärveläine Klavdija Šaikina on Oma Mua -lehten ammuine lugii, kirjuttai da abuniekku. “Omua Muadu” Klavdija Vasiljevna rubei lugemah kerras, kui lehti rubei piäzemäh ilmah. Naizel ollah tallel kai “Oman Muan” enzimäzet noumerat. Niilöis lehten nimi on kirjutettu ruskiel da ollah mustuvalgiet fotokuvat.

 • #11(1501) | Oma Mua - 30 -kilbah   Nikolai Nazarov
  Ennevahnas viikingat saneltih saagoi – “praudua”, sidä, midä nähtih omin silmin mieros, midä toven tapahtui da, tiettäväine, omih kunnivoroduloih näh. Siämäjärvele sežo net ryöstäjät harvah, ga kävähteltihes. Uskon, gu minun died’oin kyläh Paušoilah ei käydy. Algueläjät sen kylän srojittih hyväs peitos, kangahan tuakse. A Siämäjärven “pogostan” ies, Pitkäl Suarel, eräs viikingoin juokko löydi oman surman. Sidä kohtua nygöigi sanotah “Ruočin suarekse”. Minun died’oi, Ivan Ivdič Nazarov, kuoli Paušoilas, hänel oli 70 vuottu igiä. Minul nygöi rodih jo 73, smietin tuli aigu sanella omah rodukundah näh, tarattua oman saagan, olenhäi vahnin kogo rovus.

 • #11(1501) | Kulttuuri   Alevtina Lesonen
  Tuanoin Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen ativoissa oli Uhtuan kapšakki -harraštajateatteri. Näyttelijät esitettih Muamon rakkahuon voima -näytelmä. Šen pohjašša ollah Kalevala-eepossan runot ta Irina Rinkevičin Lemminkäisen muamo -käsikirjutuš.

 • #11(1501) | IstorijaUljana Tikkanen
  Kevätkuun 18.–19. päivinä Kiži-musejo piti tietehellis-käytännöllisen konferenššin “Vanhauškoisuš Venäjän pohjosella”. Konferenšši piettih online-muotosena.

 • #11(1501) | Projekti   Aleksandra Lesonen
  Kanšainväliseššä Kalevalan mua – 2020 -festivalissa Tarina-etnomatka piäsi Paraš turistimatka -kilpailuohjelman finalih. Piiterissä šitä esitti Vuokkiniemen Kylätalon johtaja Julija Filippova. “Tarina” on interaktiivini oppimatka vanhah runonlaulajien Vuokkiniemen kyläh.
Partn`ourat