Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Algu ruavon kaunistau, lopus passibo seizou

L’ubov’ Pelevina Pyhäjärven kirjaston muzeičupus. // Kuva: Ol'ga Dubitskaja

Pyhäjärves olles minule puutui paista mieldykiinnitäjän naizenke, kudai ylen hyvin tiedäy oman kylän histouriedu da pidäy ekskursieloi Pyhäjärvie myöte. L’ubov’ Aleksandrovna Pelevina on lyydinkarjalaine naine. 

Lapsusaigu

Lubov’ Aleksandrovna on rodivunnuh Lahdenpohjan piirih, Lumivuaru-kyläs olijah Viemelä-huutorah. Naizen tuatto oli rodužin Voulogdaspäi, muamo – lyydinkarjalaine.

– Myö elimmö suomelazes kois, kodi oli hyvä, kui nygöi mustan, ku levo sie oli katettu levokirpičäl, oli suuri päčči, sementiiruittu kuoppu, kuduadu myö käytimmö jiäškuapan sijah. Pihas oli suuri sadu. Enzimäi myö elimmö sie, Viemeläs, sit muutimmo Rauhalah, sinne, kus nygöi on Vinteran duačču, musteli naine.

Pyhäjärveh pereh muutti, konzu tytöl oli kuuzi vuottu sendäh, ku Rauhalas ei olluh lapsienpäivykodie, a vahnembil pidi ruadua.

– Vahnembat käydih ruadoh Pyhäjärves, minä – lapsienpäivykodih. Myö elimmö pruavobuaban luo, karjalazes talois, saneli L’ubov’ Pelevina.

Vuozinnu 1958-1966 L’ubov’ opastui Pyhäjärven školas, sit loppi Pedagougizen opiston, opastui lapsienkazvattajakse.

– Enzimäi minä ruavoin lapsienpäivykois kazvatajannu, sit piäzin opastumah yliopistoh histouriellizeh ozastoh. Opastuin zaočno, kerdoi naine.

Lapsien nevvoi

Yliopiston loppiettuu, L’ubov’ Pelevina ruadoi enzimäi Ylä-Anukses, sit Pyhäjärves lapsienkazvattajannu, sit lapsienpäivykoin johtajannu. Sen jälles naine ruadoi partkoman sekretarinnu. Myöhembi häi lähti ruadamah školah histourien da rahvaskundutiijon opastajannu, oligi školan johtajan sijahizennu.

Školas ruadajes L’ubov’ Pelevina pani rattahile histouriellizen kerhon “Nuoret Pyhäjärven tutkijat”.

– Myö lapsienke tutkimmo Pyhäjärven histouriedu, ečimmö histouriellizii materjualoi. Myöhembi rubeimmo keriämäh legendoi. Kirjutimmo lapsienke tutkimusruavon, kuduas saimmo kolmanden sijan alovehen histouriellizes kilvas, saneli L’ubov’ Aleksandrovna...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat