Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Muamon rakkahuon luja voima

Kuvissa kohtaukšie näytelmäštä. Esiinnytäh artistat Ilja Djačkov ta Sergei Lesonen // Kuva: Sergei Kondratjev

Tuanoin Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen ativoissa oli Uhtuan kapšakki -harraštajateatteri. Tällä kertua näyttelijät esitettih Muamon rakkahuon voima -näytelmä. Šen pohjašša ollah Kalevala-eepossan runot ta Irina Rinkevičin Lemminkäisen muamo -käsikirjutuš.

Teatteriryhmän ohjuaja ta iče artistat šuurella rakkahuolla valmissettih spektaklie. Kaikilla oli ommellettu kaunehet, hyvät puvut ta lavaššukšetki oli luajittu kunnolla. Pitäy merkitä, jotta ryhmäššä on eri-ikäsie artistoja. Nuorimmalla on 11 vuotta.

– Toivoni toteutu. Mie ajattelin, jotta še on toteutumatoin, kertou Nadežda Rastrigina. – Oli vaikieta kuvitella, mitein vois šiirtyä eepossan runoja lavalla. Mitein esiintyö mifologisen henkilön roolissa niin, jotta tulla kaččojien šilmissä tovellisekši, lähisekši šankariksi? Mitein näyttyä spektaklissa noššettuja proplemoja nykytärkeinä?

Näytelmä kertou perehen šuhtehista, henkelliseštä puhtahuošta ta muamon käršivällisyöštä, täyšišiämelliseštä rakkahuošta, rauhašta ta šovušta.

– Esityš ihmetytti, jatkau Nadežda F’odorovna. – Kaččojat tarkkaseh kačottih näyttelyö, ošallissuttih henkilöjen elämäh. Tahon kiittyä kaikkie artistoja luovašta työštä. Tätä spektaklie myö esittimä jo toista kertua. Miun mieleštä, kaikki onnistu. Kaččojat oltih hyvällä mielellä ta räpytettih artistoilla. A mitäpä ohjuajalla ta näyttelijillä vielä pitäy? Kaččojien rakkahuš on parahana palkintona.

Ohjuajan šuunnitelmissa on näyttyä Muamon rakkahuon voima -spektaklin tänä kešänä Keški-Kuittijärven rannalla, jotta enämpi rahvašta vois kaččuo šitä.

Pitäy panna merkillä, jotta Nadežda Rastrigina staraiččou esittyä omie näytelmie juuri luonnon helmašša, vet oikie lavaššuš auttau paremmin kuvitella tärkeitä mielikuvie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat