Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Opaštujat Moskovašta karjalaisie eččimäššä

Moskovalaiset vierahat Viena-šeuran ta Karjaini gorničča -kollektiivin jäšenien kera. // Kuva: Mark Gundirev

Nuoret ihmiset opaššutah humanitarisien tietojen tietokunnalla ta tultih Karjalah tutkimušmatalla. Hyö tutkitah elämyä Karjalašša, erikoista huomijuo kiinitetäh kantakanšoih ta niijen kielih. Viime vuotena studentit vierailtih Šuvi-Karjalan Vieljärven kyläššä, a tällä kertua tultih pohjoseh.

Tutuštumini Vienah alko Vuokkiniemeššä. Koko päivän nuoret keškuššeltih paikallisien kera, tuttavuššuttih vanhan kylän nykyseh elämäh, kačottih mitein toimiu Kylätalo ta mitä miellyttävyä šielä šuau ruatua.

Šeuruava päivä nuoret tutkijat vietettih Koštamukšen Sreda-keškukšešša, missä heitä vuotettih Viena-šeuran ta Karjaini gorničča -kollektiivin jäšenet.

Vierahat ei ni ajateltu, jotta päivä voit männä niin vesseläšti. Paikalliset aktivistit laulettih karjalaisie lauluja, tanššittin perintehellisie tanššija ta tietyšti kučuttih moskovalaisie piirileikkih.

Moskovalaisilla kerrottih kaupunkista, šiitä, mitein tiälä eletäh karjalaiset, mimmosie pruasniekkoja hyö järješšetäh ta mimmosie perintehie šäilytetäh. L’udmila Tihonova, Valentina Dmitrijeva ta Valentina Patsukevič kerrottih karjalaisešta perintehellisešta puvušta, hiätavoista, Koštamukšen kaupunkipiirin istorijašta ta luonnošta.

Nuoret ihmiset Viena-šeurašta paistih vierahien kera karjalan kielen tilantehešta nykypäiväseššä muajilmašša, kouluissa, internetissä. Moskovalaisie tutkijie kiinnošti kaikki, mi koškou karjalaisie ta karjalaisutta. Hyö kirjutettih muistihpanoja ta kuvattih videoita.

Tarkalla kuuntelijalla oli mukava kertuo kotimuašta, kanšašta, kieleštä. Pakinan aikana ičenki oli hyövyllistä ajatella kanšallisista proplemoista, šuunnitelmista, kielen ta kulttuurin šäilyttämiseštä paikallisien šeurojen voimin.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat