Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pelit autetah kielen opaštumisešša

Karjalan kielen kurššiloissa Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšešša. // Kuva: Ivan Malikin

Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšešša mie pien karjalan kielen kurššija. Kerran mie oli materialien ečošša. Miun himotti luatie oppitunnin mukavampi ta auttua opaštujie ymmärtyä uutta ainehta. Internetistä löysin Kärpäni-pelin. Šen tarkotukšena on kehittyä alovehellista šuuntautumista. Miun mieleštä, peli hyvin kehittäy ni ajattelutapua ta pakinua.

Mie smietin, jotta tämän pelin avulla myö kurššilaisien kera niise voimma kehittyä karjalaista pakinua.

Kärpäni ta kukat

Taulukon kešeššä on kärpäni, kumpani voit lennellä taulukon rajoissa. Enšimmäini opaštuja šanou toisella:

– Kärpäni lentäy oikiella, ylöš, vašemella, tuaš vašemella ta alaš. Mimmoseh kukkah lentäy on kärpäni? (Tahi “Missä on kärpäni?”)

Toini opaštuja vaštuau:

– Kärpäni lentöy ruušusella ruušulla.

Šemmosien taulukkojen avulla voit opaštuo uušie šanoja ta niijen vartaloja. Taulukkoja voipi valmistua vaikka min teeman mukah. Voit iče kekšie uušie taulukkoja, vet mahollisuot ollah rajattomat. Joka kerta voipi kekšie uušie kyšymykšie lisäen niitä uušilla šanoilla. Näin tulou kokonaini kertomuš.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat