Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#14 (1504)


 • #14(1504) | Rajan tagua   Hiloin Natoi
  Maura Häkki ei ole suomelaine, häi on karjalaine. Mauran juuret ollah Hyrzylän kyläspäi. Ga konzu häi sanelou sih näh TikTokas kymmenile tuhanzile, äijät ei ellendetä. TikTokas Maura Häkki on @maurash. Omien videoloin vuoh häi sellittäy, midä eruo on suomelazien da karjalazien keskes sego sanelou, kui karjalazii on syrjitty Suomes. Olen pagizutannuh Maurua nämmih da erähih toizihgi dieloloih näh.

 • #14(1504) | Rajan taguaElina Potapova
  Covid-19-viirusan pandemii koski monien mualoin eläjii, Ven’angi. Ven’al erähät ruadajat työnnettih karantiinale sulakuunkuun loppussah, toizet jatketah ruaduo kois libo ruadokohtas. Karjalas, kui Ven’an toizisgi čuppulois, ei sua kävvä pihale muite, vaiku laukkah libo, sanommo, kävelyttämäh koirua. Muga kaikil rodih enämbi joudoaigua. Kois ruadajes minä piätin tiijustua omil ulgomualazil dovarišoil da tuttavil, kui hyö eletäh pandemien aigua.

 • #14(1504) | Projekti   Aleksandra Lesonen
  Ihmisen eromattomana ošana on hänen puku. Varšinki, još pakina on hänen kanšallisuošta. Perintehellistä pukuo kaččuos’s’a voit huomata monta mukavua erikoisutta ni kanšan luonnošta.

 • #14(1504) | Joutoaika   L’udmila Mehed
  Karjalaisella Marija Karkosella on taitavat kiät. Naini tykkyäy čopakkua luovua ruatuo. Hänen lasihelmiluajokšet annetah hyvyä mieltä ta kummaššetah monie.

 • #14(1504) | Opaššuš   Arina Timonen
  Šulakuun 7. päiväštä Karjalan kouluissa alko etäopaššuš. Kalevalan piirin 773 koululaista šiirryttih etäopaššukšeh. Tämän opaššušmuovon erikoisukšista pakasima Kalevalan keškikoulun johtajan Svetlana Bel’ajevan kera. Opaššušlaitokšešša opaštuu 540 lašta.

 • #14(1504) | Oma Mua - 30 -kilbahOl'ga Smotrova
  Täl kerdua “Oman Muan” paginkanzoinnu ollah meijän abuniekat: Anuksen kirjaston kanzallizen da kodirannan literatuuran ozaston endine ruadai Tamara Boikova da nygözet ruadajat Galina Fedulova da Tatjana Romanova. Anuksen kirjastos ollah ruokos kai “Oman Muan” noumerat, kirjastonhoidajat kerras voijah mustoittua, kudai kirjutus kudual vuvvel da kuul oli painettu.
Partn`ourat