Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Helmikukat šielun hyväkši

Marija Petrovnan ihanat lasihelmikukat // Kuva: Kuvat: M. Karkosen kuva-arhiivašta

Karjalaini Marija Karkonen šynty monilapšisešša pereheššä Priäžän piirin Sarigora-kyläššä. Nyt tätä kylyö jo ei ole meijän šeuvun kartoilla.

Vuuvvešta 1982 Marija Petrovna eläy Koštamukšešša. Monta vuotta naini ruato henkilöošašton ruatajana Karel’ski okatiš -rautamalmirikaštamokombinatilla ta šiitä rakennušfirmašša. Nyt hiän on eläkkehellä.

Marija Petrovna pakajau karjalakši ta ošallistuu paikallisen Pakinat-kieliklubin issuntoih. Hiän tykkyäy karjalaista ruokua ta rikeneh ilahuttau omahisie – paistau heilä potakkakalittua, šulččinua, keitinpiiruata ta lettuo.

Marija Petrovnalla on taitavat kiät. Joutoaikana naini aina luatiu mitänih käsitöitä, ta luomistyö antau hänellä voimua, reippahušta ta lämpyö. Marija Petrovna tykkyäy čopakkua luovua ruatuo. Hänen lasihelmiluajokšet annetah hyvyä mieltä ta kummaššetah monie.

Omie luajokšie Marija Petrovna lahjottau omahisilla ta tuttavilla. Joka luajoš on ainutluatini, šamanlaisie ei ole. Kaunehissa vakoissa, kukkamal’l’oissa ta patoloissa kukitah ihanat lasihelmikukat.

Kešällä dačalla naini kašvattau kašviksie ta kukkie omalla perehellä. Hiän aina ruatau mitänih, ei issu kiät rississä.

Toivotan Marija Petrovnalla uušie idejoja, kaunehie luajokšie, mukavie tapuamisie ta käsitöijen näyttelyjä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat