Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaini puku kiilti Moskovašša

Moršiemen šuoriutumini // Kuva: Vadim Leontjev

Kevätkuun alušša Moskovan Kongress Holl -keškukšešša juhlallisešti avattih Koko Venäjän valokuvakilpailun “Muamo ta lapšet Venäjän perintehellisissä kanšanpuvuissa” valokuvanäyttely. Projektin tarkotukšena on esittyä oman kanšan perintehellistä kolorittie valokuvatöijen avulla. Kilpailuh otettih ošua muamot ta lapšet, šamoin valokuvuamiseh voitih ošallistuo tuatot, ämmöt, ukot ta toiset halukkahat. Ikärajoja ei ollun. Kilpailuh tuli 1360 anomušta. Arvoštelijat enšin valittih 50 parašta valokuvua ta šiitä niistä ilmotettih 10 voittajan nimet.

Koštamukšelaiset niise otettih ošua kilpailuh. Valokuvuaja Vadim Leontjevin Moršiemen šuoriutumini -työ piäši 50 parahan valokuvan joukkoh. Kuvašša on esitetty nellä eri-ikästä naista – ämmö, muamo ta kakši čikkuo – vienalaisissa kanšanpukuloissa. Valokuvaukšie piettih kaupunkin musejon karjalaisešša pirtissä. Valokuvan piäajatukšena on näyttyä, mitein moršien šuoriutuu miehol’ah.

– Konša kilpailu alko, monet tuttavat ehotettih miula ošallistuo šiih, kertou Vadim Leontjev. – Enšin mie epyälin, ka kuiteski piätin yrittyä. Miula oli šuurie epäilyjä, šentäh kun tahtoin luatie valokuvan, kumpani miellyttäis kaikkie, ka mie ei ollun varma, jotta kaikki onnistuu. Passipo kanšalaisjärještöjen toiminnan koordinattorilla Marina Sušitskajalla, hiän autto järještyä valokuvuamiset. Kiitän L’udmila Tihonovua, kumpani valokuvašša esiintyy ämmön roolissa, ilman häntä valokuva ei tulis niin värikkähäkši. Moršiemen piällä on violetin värini košto, šen ompeli pomori Irina Guseva L’udmila Stepanovnan mallien mukah. Kaikki puvut kummaššetah omalla kaunehuolla ta istorijalisella tovellisuolla. Myö viettimä yheššä muutoman tunnin, kuni valiččima puvut ta kekšimä henkilöjä valokuvuamista varoin. Šillä aikua myö šaima tietyä, mitein niitä ommellah, mimmosissa tapahukšissa pannah piällä. L’udmila Tihonova on oikein mukava ta innoštunut ihmini, kumpani anto projektin ošanottajilla hyvyä mielialua.

Onnittelemma Vadim Leontjevie šekä Muamo ta lapšet Venäjän perintehellisissä kanšanpuvuissa -valokuvakilpailun kaikkie ošanottajie! Toivotamma uušie luomisvoittoja!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat