Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Koululaisien etäopaššuš alko

Kalevalan keškikoulušša opaštuu 540 lašta. // Kuva: Kuvat: S. Bel’ajevan kuva-arhiivašta

Kalevalan piirin 773 koululaista šiirryttih etäopaššukšeh. Tämän opaššušmuovon erikoisukšista pakasima Kalevalan keškikoulun johtajan Svetlana Bel’ajevan kera. Opaššušlaitokšešša opaštuu 540 lašta.

– Svetlana Vasiljevna, mitä tarkottau etäopaššuš?

Etäopaššuš on opaššuštoiminnan variantti, missä käytetäh tieto- ta viessintäteknologijoja, mit turvatah keškenäistä vakutušta lapšen ta opaštajan välillä. Še tapahtuu tietoverkošton avulla. Meilä še on ihan uuši opaššušmuoto. Še kyllä aiheuttau monta proplemua, kumpaset košetah teknillisie opaššuskeinoja, mahollisutta käyvä internetissä. Nyt on vaikie luatie einuššukšie, mitein etäopaššuš vaikuttau opaššušmäneššykšeh. Tulokšie näkyy vašta opaššušvuuvven lopušša. Omalta puolelta opaštajat kaikin voimin staraijah, jotta joka koululaisella olis mahollisuš šuaha tarvittavie tietoja. Šitä varoin meilä on monta resurssie, myö šaima kaikki tarpehelliset metodiset šuositukšet Karjalan tašavallan opaššušministerijölta šekä Karjalan opaššukšen kehityšinstituutilta. Iče opaštajatki kerrotah toini toisella omašta kokemukšešta.

– Mitä mieltä olet, kuin pitälti voit keštyä etäopaššuš?

– Karjalan kouluissa še alko 7. šulakuuta. Nyt on vaikie šanuo, kuin pitälti še keštäy. Šuunnitelmien mukah, lapšet ruvetah opaštumah tällä keinoin 30. šulakuuta šuateh. Toivon, jotta elämän ankara järješšyš heikottuu. Varmašti taistelu koronaviirussin kera antau hyvie tulokšie, tilanneh Venäjällä ta Karjalašša parenou.

– Onko etäopaššuš helppopiäšyni? Onko kaikilla koululaisilla mahollisuš käyvä virtualituntien läpi?

– Lapšet, kumpasilla ei ole mahollisutta käyvä internetissä, niise ruvetah opaštumah koissa. Heitä varoin opaštajat valmissettih kotitehtävie kahen netälin ajakši. Niitä annettih koululaisien vanhemmilla.

– Jatkuuko opaššušvuosi kešällä?

– Nykyni tilanneh pakottau luatie muutokšie. Kevyällä koululoma oli pitempi, šentäh opaššušvuosi niise tulou pitemmäkši varmašti 9 päivyä.

– Koulun piäštökkähät šuoritetah tenttijä. Konša alkau tenttikauši tänä vuotena?

– Tenttijä pietäh myöhemmin. Peruškauši alkau 11. luokan opaštujilla 8. kešäkuuta ta 9. luokan opaštujilla 9. kešäkuuta.

Kaikilla lapšilla ta vanhemmilla tahon toivottua lujua tervehyttä ta käršivällisyttä tänä vaikiena aikana.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat