Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#2 (1492)


 • #2(1492) | Kandurahvas   Nadežada Stafejeva
  Ylä-Videl-hieru sivustol 18. talvikuudu rodih sivuston alguhpanijan L’ubov’ Nesterovan tyttären Nadežda Stafejevan Rist’oi-kirjutus. Se on kirjutettu merkipivokse – kyläh azetettih mustolaudu runonpajattanan Jekaterina Gavrilovan mustokse.

 • #2(1492) | Kylän elostuNatalja Antonova
  Ylä-Videlen rahvas akkiloijah omua histouriedu. Kaksi kuudu tagaperin vk.com-verkoh on suadu joukko “Ylä-Videlen hieru”. Suau vai kummeksie, kui terväh se suittau omua mieldykiinnittäjiä syväindyö. Läs puoldutostu sadua ristikanzua ollah lähestymäs omii kandujuurii da omii kodikohtii. Joukkoh nägyvästi liženöy uuttu rahvastu.

 • #2(1492) | KKKNatalja Antonova
  Vieljärven kylän Karjalan Kielen Koin ruadajat hommatah omah iččeh niškoi ližiä kielen opastustu. Mennyöl nedälil pietyn Jelena Ruppijevan opastuspäivän teemannu on olluh “Karjalaine pereh”.

 • #2(1492) | KulttuuriUljana Tikkanen
  Petroskoin valtijonyliopiston toisen kerrokšen aulašša avautu matkuštaja Viktor Jugelaisen valokuvanäyttely. Še on omissettu Petroskoin yliopiston 80-merkkipäivällä, mi on tänä vuotena, šekä Sampo-matkailuklubin 55-vuotisjuhlalla, mitä juhlittih viime vuotena.

 • #2(1492) | PohjoispiiritAleksandra Lesonen
  Mistä meilä voijah kertuo paikannimet? Tämä kyšymyš šynnyttäy monien ihmisien kiinnoššušta. Šemmosien joukošša on ni karjalan ta šuomen kielen opaštaja Marija Urbanovič. Neičyt on kotosin Jyškyjärveštä, šentäh hiän valiččiki tutkittavakši juuri oman kotikylän paikannimistyö. Marija keräsi paikannimijä ta šelvitti mimmosina ne oltih ennein ta mitein muututtih nykypäiviksi.

 • #2(1492) | Tašavalta Aleksandra Lesonen
  Karjalaisen kulttuurin Viena-šeura, min ošanottajat yli 30 vuotta tuttavuššetah kaupunkin eläjie ta vierahie karjalaisien kulttuurih, perintehih ta tapoih, šai Koštamukšen hyväkšyntä 2019 -palkinnon.
Partn`ourat