Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Matan keštäy aštuja

Valokuvanäyttelyn avajaisissa Viktor Jugelainen (kešellä, kukkien kera) ta hänen reunalla šeisoja Sampo-matkailuklubin peruštaja Juri Lanev toisien matkuštajien ta valokuvan harraštajien kera. // Kuva: Uljana Tikkanen

Näyttelyn avajaisih keräyty äijän ihmistä: Viktor Jugelaisen yštävie, Sampo-klubin jäsenie, matkuštajie, valokuvan harraštajie. Kaikilla himotti kaččuo viime vuosišuan 70-luvulla otettuja valokuvie, näkeytyö vanhojen tuttavien kera, muissella opaššušvuosie. Oli monta kertomušta retkilöistä, onnitteluja yliopiston ta Sampo-klubin merkkivuuvvella.

Viktor Jugelainen on Petroskoin yliopiston meččäinšineritietokunnan piäštökäš. Opaššušvuosina hiän oli Sampo-klubin aktiivisena jäšenenä, otti ošua kolmeh šuureh Narjan-Mar–Arhankeli–Petroskoi-, Siktivkari–Arhankeli–Petroskoi- ta Louhi–Petroskoi -hiihtomarafonih. Yli 1000-kilometriset hiihtot keššettih yli kuukauši, matan aikana nuoret ihmiset esiinnyttih pos’olkoissa ta kylissä, kerrottih klubista, laulettih ta šoitettih kitaralla. Valokuvualalla aina oli matašša Smena-nimini kamera. Še ei ollun šuuri ta makšo šilloin 7 rupl’ua. Vaikieta oli vain löytyä šiih filmirullua, šentäh kun šilloin niitä ei myöty kaupoissa.

– Näissä valokuvissa ollah kaunehimmat maisemat, yštävät, retkien ohjuajat. Eryähie jo ei ole elošša. Nämä hetket ikusekši šäilytäh muistošša. Muissan, kun olima Kamčatkalla, oli jo ilta ta myö olima teltoissa. Äkkie mie kuulin mitä-lienöy jyrinyä. Oli mukava, mi še on ta mie kačahin teltašta. Mie nävin, jotta tulivuarašta noušou šavu ta näin miun valokuvakokoelmašša ilmešty Kl’učevskaja sopka -vuaran valokuva, mi on Eurasijan aktiivisista tulivuaroista korkein, kerto Viktor.

Viktor Jugelaisen otetut valokuvat oli esitetty retkien raporttiloissa, šeinälehtilöissä, niitä julkaistih Petroskoin yliopiston leheššä. Yliopiston nykyset opaštujat voijah nähä näitä valokuvie, kumpaset nykyteknologijien avulla ollah melko hyväššä kunnošša. Šamoin niistä šuau tiijuštua, mitein ennein matkuššettih. Näyttely on auki 17. tuiskukuuta šuaten.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat