Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Viena” šai Koštamukšen hyväkšynnän

Viena-šeuran ošanottajat yli 30 vuotta tuttavuššetah kaupunkin eläjie ta vierahie karjalaisien kulttuurih, perintehih ta tapoih // Kuva: Aleksandra Bronzova

Jokavuotini Koštamukšen hyväkšyntä -seremonija piettih Družba- kulttuuri- ta urheilukeškukšen piälavalla 17. pakkaiskuuta. Perintehen mukah pieni pronššiveššoš šuahah laitokšet, järještöt šekä kaupunkilaiset šuurešta panokšešta Koštamukšen ta kaupunkipiirin kehittämiseh.

Karjalaisen kulttuurin Viena-šeura, min ošanottajat yli 30 vuotta tuttavuššetah kaupunkin eläjie ta vierahie karjalaisien kulttuurih, perintehih ta tapoih, niise šai Koštamukšen hyväkšyntä 2019 -palkinnon.

Šeuran jäšeninä ollah ihmiset, kumpaset esitetäh vanhua šuomelais-ugrilaisista heimuo ta tiijetäh šen kieltä. Heijän toiminta auttau elvyttyä ta kehittyä karjalaista kulttuurie ta kieltä. Oman kielen šäilyttämini ta käyttämini on ollun jo aikoja Viena-šeuran vanhimman polven šuurena huolena. Šeuran jäšenet on moničči yritetty šuaha kieli näkyvih Koštamukšen kaupunkin ta Vuokkiniemen kylän elämäh. Toičči nämä yritykšet onnissuttih, toičči ei.

Šeuran ošanottajat šäilytetäh ta šiirretäh nuoremmalla polvella karjalaisien laulu- ta tanššiperintehie. Niin viime aikoina šeurah liityttih nuoremman polven etuštajat, kumpaset peruššettih oma Nuori Viena -alaošašto ta šamannimini nuorison folkloriryhmä.

Jo monta vuotta “Vienan” jäšenet otetah ošua Koštamukšen ta Vuokkiniemen kaikkih šuurih toimenpitoloih. 

Kaikista näistä šuavutukšista karjalaisen kulttuurin Viena-šeuralla oli myönnetty Koštamukšen korkie palkinto. Družba- kulttuuri- ta urheilukeškukšen piälavalla nouštih šeuran viisi valittuo jäšentä Ol’ga Remšu, L’udmila Tihonova, Ol’ga Maksimova, Valentina Patsukevič ta Julija Filoppova. Koštamukšen kaupunkipiirin piällikkö Anna Bendikova myönti karjalaisilla naisilla pienen pronššiveššokšen ta kukat.

“Vienan” johtaja Ol’ga Remšu kiitti kaikkie, ken kannattau karjalaista kulttuurie. Hiän šano, jotta tämä on yhtehini palkinto ta anšijojen hyväkšyntä. Pitäy mainita, jotta šamana iltana Ol’ga Vladimirovna oli ilmotettu Koštamukšen kaupunkipiirin vuuvven 2019 laureatiksi psihologin ta pedagogin toiminnašta kaupunkin koulušša.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat