Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Deleguatoin mielii Kerähmön kynnyksel

// Kuva: Ol'ga Smotrova

Tänävuon kevätkuun 14.-15. päivinny Anuksenlinnas pietäh IX Karjalazien Kerähmö. Kerähmyö vaste “Oma Mua” pagizuttau sen deleguattoi. Kyzymys kaikile on sama: “Midä vuotat Kerähmös?”

Irina Il’ušenko, Nadežda-abukeskuksen lapsienkazvattai, Kondupohju

– Yhtyn Karjalazien kerähmöh enzimäzen kerran. Tahtozin paista rahvahanke, kudualoi kiinnostuttau Karjalan tulii aigu. Kerähmös himoittau tiijustua midägi uuttu da kerduo sit, midä minuu huolistuttau. Sanommo, sit, ku meijän tazavaldu on kaimuamas omua čomuttu da omaperäžytty – rahvas lijastetah järvilöi da kuatah meččii.

Tatjana Kirilkina, eläkkehel olii, Onieganrannikon piiri, Uuzi Vilgu

– Minun mieles, Kerähmön aigua luajitah äijy tärgiedy piätösty. Duumaičen, ku karjalan kieli suau valdivollizen stuatusan, školis ližätäh kanzallizien kielien opastustu. Himoittas, ku sellitettäs ekolougizet probliematgi, ku Karjalan järvilöis da jogilois olis kalua da puhtastu vetty. On tärgei andua ruaduo kylien eläjile, ku kylis kehitettäs muatalovuttu da žiivatankazvatandua. Olis hyvä uvvessah ottua käyttöh hyllätyt muat da pellot.

Inna Aleksejeva, alkeiskoulun opaštaja, Opaššamma karjalua -kerhon vetäjä, Kalevala

– Mie enši kertua otan ošua niin šuureh tapahtumah – Karjalaisien kerähmöh. Tällä hetkellä en ole valmis šanuo konkrettisie ehotukšie. Ka ne kyllä liitytäh šemmoseh proplemah, jotta pitäy šäilyttyä ta popularisoija karjalan kieltä ta kulttuurie nuorison kešen. Šen lisäkši milma kiinnoššetah karjalan kielen opaštumisen mahollisuot internetin kautta...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat