Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Öntästyskivet vietäh hairieh

Kniigu voibi ostua Karjalan Kielen Seuran verkolaukas www.karjal.fi

Suomes ruadai Karjalan Kielen Seuru painatutti uvven kniigazen nimel “Opi, opastu, ga älä öntästy”. Midä sen luadijat potakoijah oppimah, mih opastuo da mindäh vakustetah öntästymizes? Täh nähte “Oma Mua” pagizuttau kniigan toimittajua, karjalan kielen tutkijua, Päivännouzu-Suomen yliopiston ruadajua, karjalankielizien YLE-uudizien kiändäjiä da lugijua Natalja Gilojevua.

– Enzikse hyvittelen sinuu, ku uuzi kniigu karjalan kieleh näh on piässyh ilmoih. Mihbo näh se on?

– Ezmäzikse tahton mainia, gu meidy luadijua täs on kolme – Timoi Munne, Santtu Karhu da minä sit kolmandekse Hiloin Natoi. Täh kniigazeh on kerätty hairieh vedäjiä sanua. Mitbo sanat net ollah? Lähisugukielis on sanua, kudamil ollah samazet kannat, ezimerkikse. Libo sanat muite juohatetah toine tostu, ga yhtelläh merkitäh eri dieluo. Muga on suomen da karjalan kieles. Tämä kniigu on kaksikieline. Ezimerkit ollah suomekse da karjalakse...

– Kannes luvemmo pienembil kirjaimil: ellendännöygo suomelaine karjalastu putilleh. Keh niškoi on azuttu tämä kniigu?

– Tämä kniigu on ezmäzikse suomelazih libo Suomen karjalazih niškoi. Sendäh konzu hyö nähtäh, ezimerkikse, sanan äijän, hyö duumaijah: aha, toinah se on mužikku. Sendähgu suomen kieles se merkiččöy mužikkua, se mugagi kirjutetah: äijän libo äijiä moizis muodolois. I tämä kniigu avvuttau heidy tiijustua, gu se on paljon.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat