Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaisien mielipitoja näkyvih

Karjalaiset-näyttelyh jo voipi tuttavuštuo Jessoilan kirjaštošša. Näyttelyn avajaisissa yksi näyytelyn henkilöistä Al’ona Amosova (vaš.) Irina-muamoh kera. // Kuva: Irina Larionova

Karjalaiset-näyttelyššä on 20 valokuvua, kumpasissa on kuvattu 20 karjalaista tašavallan eri piirilöistä.

Projektin alkuhpanijat, Oma Mua -lehen toimittajat Ol’ga Smotrova ta Maikki Spitsina šuunniteltih valmistua näyttely Kanšainvälisekši muamonkielen päiväkši, kumpaista pietäh 21. tuiskukuuta. Projekti šai kannatušta Castrénin šeuralta.

– Valokuvanäyttelyn šankarit ei olla kuulusie karjalaisie aktivistija. Hyö ollah tavalliset ihmiset, kumpaset paissah muamonkielellä ta tykätäh šitä. Jokahini heistä omalla murtehella kerto elämäštäh, šiitä, mitä hänellä merkiččöy karjalaisena olomini šekä vaštasi kyšymykšeh: “Mitä mieltä olet karjalaisien kielen ta kulttuurin tulovaisuošta?” Näyttelyn ošanottajien vaštaukšet on esitetty heijän valokuvien alla, kerto Ol’ga Smotrova.

Projektih otti ošua eri-ikähisie karjalaisie koululaisista alkuan eläkeläisih šuaten. Heijän kešen on miehie ta naisie, neiččysie ta prihaččuja, kumpaset paissah karjalan kielen eri murtehilla – livviläiset, vienankarjalaiset, lyydiläiset, tverinkarjalaiset. Heijän vaštaukšet on kirjutettu ilman muutokšie.

Karjalaiset-näyttelyn painošmiärä on 20 kappalehta. Kappalehet lähetettih piirilöih, kumpasista ošallistujat ollahki, jotta ihmiset voitais nähä omie muanmiehie. Tällä hetkellä näyttely jo on esitetty Jessoilašša ta Alavoisešša. Karjalaiset-näyttelyn viralliset avajaiset pietäh 21. tuiskukuuta Petroskoissa ta vielä monešša kohašša. Tašavallan piäkaupunkissa näyttelyö šuau kaččuo Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien resurssikielikeškukšešša šekä KT:n kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijöššä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat