Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lukomista eri makuh

Tilaisuošša esiinty Toive-ryhmä // Kuva: Elina Potapova

KniiguMelliččä-toimenpitoh keräyvyttih ne, ket otettih ošua kirjojen luatimiseh: kirjuttajat, kuvataiteilijat, toimittajat šekä ne, ket ruvetah näitä kirjoja lukomah.

Esittelyn keškipaikalla oltih kirjat. Viime vuotena Periodika-kuštantamošša julkaistih 17 uutta kirjua, 14 tevošta julkaistih uuvveštah. Monta kirjua oli valmissettu Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön kannatukšella, niijen kokonaini painošmiärä on 7500. Kirjojen painamiseh tasavallan b’utžetista oli annetu 2,7 miljonie rupl’ua.

Kirjojen esittelyššä ministeri Sergei Kisel’ov korošti, jotta olis hyvä, još kuštantamoh tulis enemmän kirjuttajie omien tevokšien kera, šilloin tulou enemmän mahollisukšie ni kirjojen julkaisomiseh.

Tänä vuotena päivänvalon näki šuuri tevoš “Karjalan kanšat”. Kirja valmissettih Karjalan tašavallan 100-vuotisjuhlakši. Šiih on kerätty tietoja Karjalan kanšoista: karjalaisista, vepšäläisistä šekä Oneganiemellä eläjistä venäläisistä.

– Tämän kirjan valmistamiseh otettih ošua 31 ihmistä, heistä 19 henkie on Karjalan kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin ruatajat. Ajatuš kirjan valmistamisešta šynty instituutin kanšojen tutkijilla, hyö kirjutettihki puoli kirjua. Artikkelija kirjua varoin kirjutettih vuosina 2015–2018. Viime vuotena kirja oli valmissettu julkaisomisekši, kerto istorijallisien tietojen tohtori, kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin tietomieš Irina Vinokurova.

Kaikkiestah esittelyššä oli 31 kirjua, lukomista karjalan, šuomen, vepšän ta venäjän kielellä löytyy eri makuh!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat