Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#5 (1495)


 • #5(1495) | Kandurahvas   Raisa Bogdanova
  Joga vuottu tuhukuus Puadenen kyläs pietäh hiihtopruazniekkua Puadenen kuulužan miehen, Olimpiuadukižoin voittajan, Nevvostoliiton arvostetun sportumuasterin F’odor Mihailovič Terentjevan kunnivokse.

 • #5(1495) | ProjektiAlevtina Lesonen
  Pakkaiskuun lopušša Karjalan sosialitehnologijien kehitykšen resurssikeškukšen tiloissa piettih seminari, kumpasešša luajittih Jelena ta Gennadi Timčenkon hyvänluajintafondin Aktiivini šukupolvi -sosialiprojektien ohjelman toteuttamisen yhtehvetoja.

 • #5(1495) | PohjoispiiritAnni Vlasova
  Kalevalan rahvahanteatterin vaštavukšet Piäjärven eläjien kera tultih jo perintehellisiksi. Pakkaiskuun lopušša esityšryhmä Valentina Saburovan joholla tuaš ilahutti meitä omalla Šeiččemen stauččua, šeiččemen lusikkua -näytelmällä karjalan kielellä.

 • #5(1495) | Oma Mua - 30Ol'ga Smotrova
  Vieljärven karjalaine Valentina Mironova on kiini “Oman Muan” ruavos jo vajai kaksikymmen vuottu. Suomen, ven’an kielen da literatuuran laitoksen loppiettuu Valentina piäzi ruadoh Kielen, literatuuran da histourien instituuttah. Oman ruadotaibalehen nuori tutkii omisti karjalazele folklourale, enimyölleh suvikarjalazile eepizile pajoloile da rahvahanrunohuon keriämizele.

 • #5(1495) | Festivali   Aleksandra Lesonen
  Tuiskukuun alušša XX Kanšainvälini šuomelais-ugrilaisien kanšojen Kanteletar-kulttuurifestivali piettih Koštamukšen Družba-keškukšen tiloissa. Tänä vuotena festivalin teemana oli “Pruasniekka karjalaisešša kyläššä”. Festivalin mukava ta monipuolini ohjelma kešti viisi päivyä.

 • #5(1495) | Tašavalta Valeri Sidorkin
  Tuiskukuun 8. päivänä Petroskoissa piettih XIX kanšainvälisen Giperboreja-talvifestivalin piätapahtumat.

 • #5(1495) | KandurahvasNatalja Antonova
  Karjalan tazavallan IX Karjalazien Kerähmyö vaste omua iändy jiävitäh Petroskoin linnua lähembäzet karjalazet. Uvves Vilgas ruadai kerho on ainavo karjalazii kerholoi Onieganrannikon piiris. Karjalazien kerhon aktiivistu ruandua suau nähtä ei istin karjalazes Uvven Vilgan kyläs, kudai on nostettu mennyöl vuozisual tulolazien meččyruadajien vuoh Petroskoin juuri lähil. Uudeh Vilgah puutui kävvä mennyöl nedälil suuren joukonke virguniekkua da karjalaizliittolastu. Kuulta anuksen, vienan da seesjärveläzien kielisevoitustu oli vakkiessah mieleh. Konzu rubein pagizuttamah kerholazii, sain tiijustua, ku heidy, Uvves Vilgas nygöi eläjiä, on Karjalan eri čurispäi. Kolmetostu vuottu tagaperin hyö suadih oma kerho nimel “Ildukečoi” da ruvettih kerävymäh omal karjalazel joukol yhteh.
Partn`ourat