Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Kanteletar” kajahti Koštamukšešša

Festivalin viimesenä päivänä Družba-keškukšen pienellä lavalla esiinty Aurinko-teatteriryhmä Rukajärveštä. Artistat näytettih Puarma ta kosat -starina // Kuva: Aleksandra Lesonen

Pruasniekka alko vesseläštä polkašta, min esitti Koštomukšanka-ryhmä. Kollektiivin ohjuajana on Valentina Karhunen. Hiän musiikintutkijan Irina Semakovan kera niise ollah “Kantelettaren” järještäjinä.

Konsertin jälkeh keškukšen aulašša avattih lapšien piiruššukšien näyttely, šen teemana tällä kertua oli kanteleh. Näyttely on omissettu Kalevala-eepossan enšimmäisen painokšen 185 vuotisjuhlalla. 

Festivalin toini päivä alko Karjalan kanšallisen teatterin taikalliselta ta mukavalta näytelmältä “Joka päivä – eklein”. Koštamukšen ihan pikkaraisie eläjie keräyty kaččomah spektaklie. Artistat omalla esittämistavalla tuotih äijän iluo ta nakruo lapšilla. Toičči pienet kaččojat henkähettih ta karjahettih pahekšuon näytelmän henkilöistä.

“Kantelettaren” nelläš päivä oli tapahtumilla kaikkien rikaš. Huomenekšella piettih perintehellisie kyykkä-kilpailuja. Päivällä Družba-keškukšešša järješšettih käsityöjarmankka. Jarmankkah otti ošua nerokkahie käsityömuasterija Koštamukšešta, Karhumäještä, Priäžäštä, Kalevalašta, Ontajärvešta ta Jyškyjärveštä.

Nellännen päivän kirkkahimpana tapahtumana oli šuuri gala-konsertti “Pruasniekka karjalaisešša kyläššä”. Koštamukšen piälavalla keräyty luomisryhmie Karjalan eri paikoista. Šuuren konsertin avasi Kantelistien orkesteri, kumpaseh liityttih niise Kantele-Go-nuorisoforumin ošanottajat.

Konsertissa šai kuunnella kantelehen ta toisien kanšallisšoittimien iänijä. Oli äijän erilaista musiikkie ta tanššija: vesselöjä ta rauhallisie, perintehellisie ta nykyaikasie, kaunehie, epätavallisie, kirkkahie. Ka kaikki ne liityttih Karjalah.

Festivalin viimeini päivä alko virolaisen Supr’adki-ryhmän muasteri-opista. Musiikki šoi ta ryhmän artistat kučuttih tanššimah ta leikkimäh lapšie ta aikuhisie. Šen jälkeh Družba-keškukšen pienellä näyttämöllä esiinty Aurinko-teatteriryhmä Rukajärveštä. Ryhmäššä on yli kymmenen lašta – 3.–7. luokkien opaštujat. Koštamukšešša nuoret artistat näytettih Puarma ta kosat -starinua.

Šemmosena oli XX “Kanteletar”. Še jiäy muistoh omilla taitavilla artistoilla, ainutluatusilla esitykšillä, tanššiloilla, lauluilla ta varmašti kantelehen šoitolla.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat