Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kuldastu laduu ei umbua lumel

Nevvostoliiton joukkoveh Olimpiuadukižois Itualies 1956. Hurualpäi oigiele ollah: F’odor Terentjev, Pavel Kolčin, Nikolai Anikin da Vladimir Kuzin.

Joga vuottu tuhukuus Puadenen kyläs pietäh hiihtopruazniekkua Puadenen kuulužan miehen, Olimpiuadukižoin voittajan, Nevvostoliiton arvostetun sportumuasterin F’odor Mihailovič Terentjevan kunnivokse. 

“Olimpiuadukižat ollah muailman sportan korgevin tazo, suurin sportupido, kudai yhtistäy eri mualoi. Miljounat sportsmenoi tahtotah piästä Olimpiuadukižoih, se on sportuiččijan dai treeneran suurin suavutus”, muga on kirjutettu Karjalan Olimpiitsat, Karjalan sportan kazvatit – Olimpiuadukižoih yhtynyöt -kniigazes (2017). Enzimäzenny Kuldaine jalustu -rubriekas on F’odor Mihailovič Terentjev, 70. Olimpiuadukižoin voittai. Kižat piettih Itualies vuvvennu 1956. Silloi Terentjevan hyvyös Karjalan tazavallas da Puadenen kyläs tiijustettih kogo muailmas.

Tänävuon F’odor Terentjev olis täyttänyh 95 vuottu...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat