Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Omamualazet

Tuhukuun allus Kielen, literatuuran da histourien instituutan kirjastoh avattih Valentina Mironovan tiedoruadoloin ozuttelu. Ozuttelu rubieu ruadamah kuun aigua. // Kuva: Elina Potapova

 

Vieljärven karjalaine Valentina Mironova on kiini “Oman Muan” ruavos jo vajai kaksikymmen vuottu. Suomen, ven’an kielen da literatuuran laitoksen loppiettuu Valentina piäzi ruadoh Kielen, literatuuran da histourien instituuttah. Oman ruadotaibalehen nuori tutkii omisti karjalazele folklourale, enimyölleh suvikarjalazile eepizile pajoloile da rahvahanrunohuon keriämizele.
Ruadoh instituuttah kävves Valentina Mironova rubei tulettelemah “Oman Muan” toimitukseh, sie ruadoi toimittajannu hänen opastundudovariššu Marina Viglijeva. Hyvä kielinero da mahto sanelta karjalazile heijän ezi-ižien perindölöis lehten kauti käksiettih neijisty toimittajan ruadoh. Valentina rubei kirjuttamah lehteh puoleh palkah. Omii enzimäzii ruadopäivii lehtes häi tässäh mustau: 
– Ei olluh jygei paista rahvahienke, täh dieloh jo opastuin instituutas, ku puaksuh kävyin kylih pagizuttamah karjalazii. Jygiembi oli hyväh luaduh da oigieh kirjuttua. Oma vieljärveläine pagintaba nägyi kerras kirjutuksis, pideli opastuo käyttämäh oigieloi sananmuodoloi da puaksumbah kaččuo sanakniigah. Enzimäi oli paha mieli, ku toimittajat kohendettih minun kirjutuksii, sit jällespäi rubei tarkah kaččomah kohendettuloi virkehii, olihäi vie kes da mih opastuo...
– Sinun muamo da tuatto oldih muanruadajat karjalazet, kannatettihgo hyö sinun tahtuo tutkimah karjalazien folklouruperindyö, nähtihgo sinun ruavos hyvytty kaikkih karjalazih niškoi? 
– Kyläläzil putin ruado on se, konzu on midätahto käzil ruattu. Kirjutandua vahnembat ei ruavokse pietty, täs ruavos heijän mieles et ylen äijäl väzy. Tuatto pahakse mielekse ei ehtinyh nähtä minun kniigoi, häi kuoli, konzu minä olin vaste täyttänyh 25 vuottu. Muamal kniigat oldih ainos käytös, puaksuh livaili suvuloi da lugi iäneh. Jygei on arbailla, kannatettihgo hyö minun ruaduo. Sen voizin vai sanuo, gu heil oli hyvä mieli, gu karjalan kieli, kudual myö pagizimmo kois, rodih minun leiväkse. Sit hot’on kel ruadivos da televiizoras paista” – nenga puaksuh mama sanoi šuutkakse...

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat