Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#6 (1496)


 • #6(1496) | Uudistu   Hiloin Natoi
  Karjalan Sivistysseura on piästänyh ilmah videlenkarjalazen Anna Usovan runokniigan “Sie, kus hengele hoivu”.

 • #6(1496) | IX Karjalazien kerähmöMargarita Kemppainen
  Karjalan rahvahalline Oma pajo -hora on tallendannuh Karjalan valdivollizen gimnan Blomberg Studio -stuudies. Enzikerdua tämä tallendus rubieu kuulumah IX Karjalazien kerähmös Anukses 14. kevätkuudu.

 • #6(1496) | Luondo
  Karjalan mečät ollah äijien meččyelättilöin da linduloin eländykohtannu. Ga elättilöin lugumiäry da levitändy on eritazaine tazavallas. Tavan mugah enämbi elättii on suvipuoles, kus ollah syöndän da vardoičendan puoles hyvät kohtat. Yhtelläh on suvesgi moizii elättilöi, kudamat on pandu Karjalan Ruskieh kniigah. Ezimerkikse, luadogan n’orpu, hyybii, jevrouppalaine nieglikko, siibioravu. Ga täl kerdua pagin rodieu vien lähäl eläjäs sagarvos da pohjazes pedras, kudamua enimyölleh on tazavallan pohjazes.

 • #6(1496) | Sanasuari   Galina Ol'kina
  Ajoin minä kerran Piiterispäi kodih, omah Karjalah. Toiči linnua myö ajoin lyhembäl matkal, a täl kerdua ajoimmo tostu maršruuttua myö, mindäh sendäh Volodarskoin sildu oli kohendettavannu i ajua pidi ymbäri. Ajoimmo ymbäri uuzii kvartualoi myö, kus oldih nostetut uvvet ylen korgiet koit. Net seizottih, ku tuohukset ‒ korgiet da hoikat, sidägi varua, ku ei kuavuttas piäle. Ylen oli diivu kaččuo niilöih. Rahvastu oli täyzi avtoubussu... Paginua avtoubusas ei kuulunuh, vikse kaikil ajajil oldih tävvet ryndähät. Hil’l’akkazeh, hil’l’akkazeh rubei paginan buruu kuulumah. Minun rinnal, vaiku kaidu prohodaine välil, istuttih rinnai kaksi naistu. Yksi vahnu, a toine oli nuorembi, ga paginat heil luajittihes. Paginois minä arbain, gu hyö ei olla tuttavat, a minä muata en suvaiče ajajes, sendäh ei nareko, ga rodih minul heidy kuunnella...

 • #6(1496) | KulttuuriValeri Sidorkin
  Aikuhisilla petroskoilaisilla ta kaupunkin vierahilla nyt on hyvä mahollisuš hoti kotvasekši ajakši tuntie iččie lapšina. Čukeltua lapšuon ilmapiirih voipi Aurinkoisen lapšuon muajilma -näyttelyn avulla, mi toimiu Karjalan taitomusejošša.

 • #6(1496) | Kulttuuri   Anastasija Jungina
  Kiži-musejošša avattih uuši Nieklanšilmän istorija -näyttely. Näyttelyššä olijat esinehet kuvatah ompelun istorijua muinaisajoista nykypäivih.

 • #6(1496) | Koštamuš   Aleksandra Lesonen
  Karjalaista musiikkie ei šua kuvitella ilman kantelehen taikaiänie. Tänä vuotena Koštamukšen Kanteletar-festivalin partn’oriksi tuli Kantele-GO!-projekti. Projektin ošanottajat vietettih Koštamuksešša ainutluatuni nuorisoforumi.

 • #6(1496) | Pohjoispiirit   Jelena Karhu
  Tuiskukuun 9. päivänä Mujejärven piirin Tiikšissä avattih Karjalaini gorničča.
Partn`ourat