Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kantelehen elävyä šoittuo kuulu Koštamukšešša

Muasteri-oppiloissa näky, jotta musiikkieksperimentit miellytetäh kuin lapšie, niin ni aikuhisie. // Kuva: Aleksandra Lesonen

Kantele-GO!-projektin ošanottajat vietettih Koštamuksešša ainutluatuni nuorisoforumi. Šitä varoin ei voinun olla parempua aikua ta paikkua, kuin Kanteletar-fesivali. Forumie ta festivalie yhistäy vanha kanšallini kanteleh-šoitin šekä taitajat ihmiset, kumpaset tykätäh musiikkie ta pietäh huolta kulttuuriperinnön šäilyttämiseštä. Nuorisoforumin järještäjänä oli Priäžän piirin kanšallini taitehkoulu.

Tuiskukuun 4.–9. päivinä Kantele-GO!-forumin ošanottajat yhyttih muasteri-oppiloih, missä opaššuttih šoittamah kantelehella, musiikkilaboratorijah, harjotteluih ta konserttih. Kaikkieštäh tapahtumah ošallistu noin 70 ihmistä – opaštajie ta opaštujie Petroskoista, Kontupohjašta, Priäžäštä, Jessoilašta, Vuokkiniemeštä, Koštamukšešta ta Kalevalašta.

Karjalan laulun ta tanššin Kantele-yhtyvehen varajohtajan, Kantele-Go!-projektin johtajan Ol’ga Vlasovan mieleštä, muusikon jokapäiväseššä ruavošša ei riitä elävyä keškušteluo.

– Myö olemma varmat, jotta on hyvin tärkietä popularisoija šoitinta opaššukšen avulla, ennein kaikkie muasteri-oppiloissa. On hyvä, konša musikantit keškuššellah keškenäh, tutuššutah kollegojen šoittotehniikkah. Näin hyö nähäh, mitein toiset muusikot pannah kiät kantelehella ta mitein liikutah heijän šormet. Projektin rajoissa Karjalan ta Šuomen lapšilla ta heijän opaštajilla on mahollisuš tavata. Voit olla, jotta projektin avulla eryähät opaštujat kašvetah ammatillisiksi šoittajiksi tahi opaštajakši, korošti Ol’ga Borisovna.

On hyvä, jotta kantelehen musiikkie šuau šekottua eri tyylilöih. Kantelehen klassillini šoitto on ihana, ka še tarviččou uuvvissukšie ta kehityštä. Musiikkieksperimentit kiinitetäh nuorien huomijuo. Tämmöni musiikki voit šynnyttyä erilaisie mielipitoja, ka še koškou jokahisen kuuntelijan tuntehie.

Muasteri-oppiloissa näky, jotta eksperimentit miellytetäh kuin lapšie, niin ni aikuhisie. Opaštajat kaikin voimin autettih lapšie ymmärtyä ta opaštuo uutta musiikkie, a lapšet omalta puolelta otettih esimerkkie vanhemmilta šoittajilta.

Toivottavasti Kanteletar-festivali jiäy lapšien muistoh kirkkahana tapahtumana, a uuvvet tiijot, kumpasie šuatih aikuhiset šoittajat, autetah parentua omie taitoja, opaštuo uušie šoittotehnikkoja, löytyä uušie kantelehenšoiton käytön aloja.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat