Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kertomuš nieklanšilmäštä

Näyttelyn esinehet kuvatah ompelun istorijua muinaisajoista nykypäivih. // Kuva: Dmitri Kotov, Ar Deko -työpajan johtaja

Mimmoselta niekla näytti muinaisaikoina ta konša šai nykyaikasen muovon? Kuin vanha vanhin niekla on? Mitä niekla merkičči perehen elämäššä? Konša oli kekšitty enšimmäini ompelukoneh ta mitein še kehitty? Nieklanšilmän istorija -näyttelyššä voipi löytyä vaštaukšet kaikkih näih kyšymykših.

Ompeluruatuo ei voi kuvitella ilman nieklua, šakšie, šorminahkua, šilityšrautua ta hakanieklua. Nykyaikani ihmini ei ajattele šiitä, mitein ne on ilmeššytty ta kehitytty, šentäh kun ne ollah tavalliset esinehet meijän elämäššä. Näyttelyššä voipi kaččuo Kiži-musejon varaštojen mielenkiintosimpie alkuperäsie esinehie.

Nieklanšilmän istorija -näyttelyn tarkotukšena on esittyä mitein tavalliset ta jokapäiväset esinehet tullah monimutkasiksi nykyaikasiksi konehiksi, vain šamalla aikua kaikki ne ollah merkitykšelliset ta ajankohtaset. Mukava vet on kaččuo, kuin nykyteknologijat ta ikivanhat taijot ta ammatit eletäh yheššä.

Näyttelyn vierellä toimiu “Muotini työpaja”, kumpasešša voit nähä XIX–XX vuosišuan muotie ta ompelijan ruatuo. Šamoin Kiži-musejon tiloissa on mahollista opaštuo ompelomah ta merkkuamah erilaisissa muasteri-oppiloissa ta ompelukurššiloilla.

Nieklanšilmän istorija -näyttelyh voit tuttavuštuo oraškuun 19. päiväh šuateh.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat