Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tiikšin Karjalaini gorničča kulttuurin šäilyttäjänä

Karjalaisen gorničan avajaisissa // Kuva: Tatjana L’amina

Karjalaini gorničča ilmešty Tiikšissä ei šattumalta eikä tyhjällä paikalla. Še on Tiikšin koulun etnografisen musejon elvyttämini ta jatko.

Musejo toimi koulun tiloissa 35 vuotta, ka viime vuuvven pakkaiskuušša koulu pantih kiini. Niin musejo kavotti oman virallisen stasussin ta šen iellini kohtalo oli epäšelvä.

Onnakko šattu niin, jotta juuri šiih aikah, puolentoistavuotisen taukon jälkeh, tuaš alko toimie paikallini Kulttuuritalo. Piätöš kaikin voimin šäilyttyä musejo oli šama kuin meilä, klubin ruatajilla, niin ni Tiikšin eläjillä. Myö tiesimä, jotta še ei ole helppo homma ta jotta še on hyvin vaštuullini tehtävä.

Enšin šuunnittelima avata musejon Kulttuuritalon vanhašša rakennukšešša. Ka tilanneh muuttu ta viime vuuvven šulakuušša meilä alko šiirtymini koulun entiseh rakennukšeh. Šilloin myö jo malttoma, mitä ta missä rupieu šijoutumah. Asie oli vain rahotukšešša.

Ka täššäki vaikiešša kyšymykšeššä meitä tuaš veteli. Myö löysimä sponsorin – Sibirit-yritykšen toimehpanijajohtajan Vladimir Vladimirovin.

Myö kiitämmä kaikkie ihmisie, ken perušti ta täyventi koulumusejo šekä varovašti šiäšti eksponattija melkein 36 vuotta. Ken tietäy, mi kohtalo vuottais musejuo, još ei ois keräytyn yhtämieltäolijien ihmisien ryhmä, ket ymmärretäh, jotta on hyvin tärkietä pityä arvošša ta šäilyttyä meijän istorijua, kulttuurie, muistuo. Moušot Kulttuuritalon ruatajien toivehet näin ni jiätäis toteuttomatta, eksponatit ois annettu jälelläh entisillä omistajilla, a iče musejo jäis väin muisselmissa.

Meijän Karjalaisen gorničan avuamisen juhla tuli lämpimäkši ta liikuttavakši, šamoin kuin ni iče Gorničča. Passipo meijän vierahilla Mujejärven pos’olkan taitehkoulušta ta laulajilla Vuokkiniemeštä lauluista ta tanššiloista, lahjoista ta onnitteluista.

Meijän Gorničan ovet aina ollah auki kaikilla halukkahilla. Karjalaisen gorničan tiloissa voipi ottua ošua erilaisih joukkomatkoih, muasteri-oppiloih, juhlallisih ohjelmih.

Gorničča on vain alku. Karjalan tašavallan peruštamisen 100-vuotispäiväkši myö šuunnittelemma avata entisen koulun tiloissa Tiikšin pos’olkan taistelu- ta työmainehen Istorija henkilöissä -huonehen.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat