Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#7 (1497)


 • #7(1497) | Oma Mua - 30Jelena Ruppijeva
  Vieljärven čupun karjalastu Natalja Antonovua tietäh enimis suomelas-ugrilazis tazavallois da mualois. Oman rahvahan, oman kielen tiedäi, akkiloiččii da puolistai. Oma Mua -lehten lugijat tietäh Nataljua rohkiennu, terävykielizenny da tolkukkahannu toimittajannu, oman kielen maltajannu da oman rahvahan tiedäjänny.

 • #7(1497) | Kandurahvas   L'udmila Mehed
  Anna Petrovna Timukova on rodužin Paušoilaspäi, nänel on 84 vuottu. Häi on hyväsydämelline, hyvämieline da pagizii naine. Vie häi maltau pajattua, hänen iäni on čoma da korgei. Hänen kel yhtes joimmo čuajuu, taratimmo uudizii, sit pajatimmo hyvii vahnoi pajoloi. Anna Petrovna puaksuh šuuttiu, tiedäy äijän častuškua, maltau vesseldyttiä da kannattua jogahistu

 • #7(1497) | Kylän elostu   Larisa Kulikovskaja
  Minun roindumua on Uuzi Pappilu, tarkembah sanuo, sen algu, Kirikkijärven Koverojärven väline kohtu. Pappilan nimi tarkoittau kohtua, kus eli pappi. Äijy pappii eli vahnas Pappilas, meil kyläs oli äijy Popovien perehty. Enzimäzes kois elettih Tarojevat, nygöi jo nikedä ei ole hengis. Dorogan tyves on meijän vahnu kodi, kudaman nosti minun died’oi.

 • #7(1497) | Urheilu   Aleksandra Lesonen
  Metsolan polkuja myöten -hiihtofestivali piettih Koštamukšešša tuiskukuun 16. päivänä.

 • #7(1497) | Kylän elämäAlevtina Lesonen
  Tuiskukuun alušša Oma Mua -lehen šivuilla mie kerroin seminarista, kumpasešša esitettih Jelena ta Gennadi Timčenkon hyvänluajintafondin Aktiivini šukupolvi -sosialiprojektien ohjelman vuuvven 2019 parahie projektija.

 • #7(1497) | NeroJelena Ruppijeva
  Kanzoinvälizenny muamankielen päivänny Priäžän etnokeskukses piettih Oma sana -illačču. Sinä piän karjalan kieli, kudai äijile priäžäläzile on oma, kuului pajolois, runolois da juumorukerdomuksis, karjalaine kul’tuuru nägyi kuvis da uuzis ruutis.

 • #7(1497) | Tutkimuš   Marija Kundozerova
  Niin kun on tiijošša, “Kalevalan” runot ei ole konšana oltu rahvahašša šemmosešša muuvvošša, kuin ne on esitetty runoelman šivuilla. Elias Lönnrot oli luonun oman tevokšen karjalais-šuomelaisien runojen lukusien vaihtoehtojen pohjalla, kumpasie hiän toisien keryäjien kera oli tallentan runonlaulajilta.
Partn`ourat