Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Miun lapšuoni kotikylä

Liidekylän alušša ašetettih tietotaulu, missä on kuvattu kylän viime vuosišuan kešen kuavakuva. // Kuva: Julija Ševčuk

Miun mieltä kiinnošti Perintö-alkuhpanijaryhmän Lapšuoni kotikylä -projekti. Tämä projekti oli šujuvašti toteutettu viime vuotena Kontupohjan piirin Liidekyläššä. Lapšuoni kotikylä -projekti piäši parahien projektien kolmoseh ta šen toteuttajat šuatih kučun Piiterin Dobri gorod Peterburg -hyvänluajintafondin Nykyaikaset vanhemmat -konferenšših.

Millä Lapšuoni kotikylä -projekti on omissettu, mimmosie vaikevukšie piättäy ta mimmosie šillä on tarkotukšie? Täštä kaikešta miula kerto projektin johtaja Nadežda Basalajeva. Naini šynty Liidekyläššä. Ennein hänen kotikylyä šanottih venäjäkši Vostočnaja-kyläkši, a vuuvvešta 2008 šillä annettih Vostočnoje Končezero -nimi. Kylä on hyvin pieni, šielä ympäri vuuvven eläy vain kuuši ihmistä. Toiset ihmiset tullah kešäkši tahi pruasniekoiksi. Näijen ihmisien kešen on šemmosie, kumpaset tullah kyläh omien vanhempien taloh, šinne, missä mäni heijän lapšuš. Projekti on tarkotettu juuri heilä – näillä ihmisillä, kumpasien taival on yhissetty Liidekyläh.

– Projektin rajoissa myö keräsimä ainutluatusie tietoja šeiččemen perehen istorijašta. Myö keräsimä materialija ta valmistima jokahisella perehellä kanšijot, missä on kerrottu kylän ta heijän perehen istorijašta valokuvineh. Šamoin kylän alušša myö ašettima tietotaulun, missä on kuvattu Liidekylän viime vuosišuan kešen kuavakuva, jatko kertomušta Nadežda Basalajeva.

Šen lisäkši projektin rajoissa šen toteuttajat kerättih noin 70 paikannimie ta murrehšanua, kumpasie käytettih Liidekyläššä. Hyvä, jotta nämä šanat ei oltu unohettu eikä kavottu.

– Lapšuoni kotikylä -projektin toteuttamisen aikana myö viettimä monta toimenpituo, šaneli Nadežda Mihailovna. Niin, myö ottima ošua Uinonnuijen kylien festivalih, järještimä Liidekylän enšimmäisen pruasniekan. 

Projektin lopušša Perintö-alkuhpanijaryhmä šai hyvin äijän arvošteluja. Niistä voipi luatie piätöš, jotta vanhempi šukupolvi kiinnoštu šukututkimukšeh ta maltto, jotta on hyvin tärkietä kuččuo tähä työh nuorempua šukupolvieki.

Viime vuosišuan toisešta puolešta alko kaupunkilaistumini. Pikku hil’l’ua myö kavotamma pienet kylät. Lapšuoni kotikylä -projektin toteuttajat yritetäh šäilyttyä ta antua lapšilla kaikkie tietoja, mistä tiijetäh iče. Toivottavašti tämä projekti tulou esimerkiksi toisillaki alkuhpanijaryhmillä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat