Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Mustoita, kuspäi olet rodužin

Larisa Kulikovskaja on kylän aktivistoi. Häi yhtyy eri karjalazih pidoloih, on nerokas artistu. // Kuva: Irina Pogrebovskaja

Minun roindumua on Uuzi Pappilu, tarkembah sanuo, sen algu, Kirikkijärven Koverojärven väline kohtu. Pappilan nimi tarkoittau kohtua, kus eli pappi. Äijy pappii eli vahnas Pappilas, meil kyläs oli äijy Popovien perehty. Enzimäzes kois elettih Tarojevat, nygöi jo nikedä ei ole hengis. Dorogan tyves on meijän vahnu kodi, kudaman nosti minun died’oi. Sen rinnal on vie kaksi kodii, kuduat nostettih hänen vellet. Kodiloi mugai sanottih: Gavroin kodi, L’ošan kodi, Timoin kodi. Konzu minä olin lapsennu, meijän kodih ildukečoih kerävyi kylän naizii, hyö nieglottih, kezrättih, ainos midägi käziruaduo ruattih. Ielleh elettih Kurkojevat, Ignatjevat, N’arginat, Popovat. Enne kodiloi ei aijoitettu, lapsennu olles myö juoksendelimmo kodilois ymbäri, kižaimmo peittozih, laptuh, kahtehtostu keppizeh, kazakkoih-rozvoloih, brihačut – voinah. Myö, lapset, elimmö sobuh. Talvel opastuimmo, elimmö pionieroin elaigua, keräimmö makulatuurua, tuhkua, pajatimmo horas, kävyimmö eri kerholoih. Kezäl myö avvutimmo omil vahnembil – kytkimmö kartohkupeldoloi, kaivoimmo kartohkua, niitimmö heiniä sualoil, ihan polviessah vies. Moine oli räkki niittäjes, ylen äijäl himoitti kezoil lähtie, ga et lähte, ku niitettih loitton koispäi, mečäs. Vie myö paimendimmo žiivattoi, ruavoimmo kodiruadoloi. Lapset ellendettih da kunnivoittih omii vahnembii da avvutettih heidy täytty vägie. Konzu kylii ruvettih salbuamah, Loginovat, Parfentjevat, N’arginat, Vorobjovat, Kokkarevat da Puttojevat muutettih Veškelykseh. Kylän agjal on särky, kudamua enne sanottih Ristansärkäkse, a nygöi sanotah ven’an luaduh "kilometražkakse". Enne sil särkäl nägyi kogo Veškelyksen kylä. Nygöi kylä meččävyy... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat