Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Muuzikkua, kuvailutaiduo da uuttu ruuttua

Kanzoinvälizenny muamankielen päivänny Priäžän etnokeskuksen ruadajat ozutettih, mittumat ruutat on ommeltu Karjal on movvas -projektan aigua. Yksi niilöis on miehien ruuttu, kudai on ommeltu Priäžän etnokeskuksen johtajale Aleksandr Pšennikovale. // Kuva: Jelena Ruppijeva

Kanzoinvälizenny muamankielen päivänny Priäžän etnokeskukses piettih Oma sana -illačču. Sinä piän karjalan kieli, kudai äijile priäžäläzile on oma, kuului pajolois, runolois da juumorukerdomuksis, karjalaine kul’tuuru nägyi kuvis da uuzis ruutis.

Ken midä oli valmistannuh pruazniekan nimeh. Ei ni priäžäläzet jiädy bokkah sit ruavos. Priäžän etnokul’tuurukeskukses piettih Oma sana -illačču, kudamah tuli oman kylän rahvastu da gost’uagi Priäžän čupun Jessoilan kyläspäi.

Gost’at enzimäzinnygi tuldih lavale. Jessoilan Aldoine-ansamblin inehmizet pajatettih pajoloi karjalan da ven’an kielel. Priäžäs olles ei unohtettu kuulužan priäžäläzen Aleksandr Saveljevan sanoih kirjutettulois pajoloisgi. ”Aldozen” repertuaras on monii kymmenii pajoloi. Joukkuo hyvin tundietah Karjalas,  tulien vuon se täyttäy jo kolmekymmen vuottu.

Jessoilčoin jälgeh lavale tuldih Priäžän karjalankielizen paginkluuban inehmizet. Kluuban ruavon vedäi Lidija Tursunova lugi runoloi karjalan kielel da kluubah kuului Tatjana Prokopjeva, kui tozi artistu, saneli juumorukerdomuksen sit, kui pieni brihaččuine nellän kilon kartohkua da suan gramman n’amuu sijas osti nelli kiluo n’amuu da vai sada grammua kartohkua. Oma sana -illačču loppih uuzien ruuttien ozuttamizeh. Nämmä ruutat on ommeltu Priäžän etnokeskuksen Karjal on movvas -projektan aigua. Projektu vie ei loppenuhes, sen ruavos ollah Priäžän, Jessoilan da Vieljärven kylät. Jogahizel on oma karjalan kielen da karjalazen kul’tuuran hyväkse ruattavu ruadovuitti. Priäžäläzet yhten projekturuadolois jo ehtittih ruadua. Hyö ommeltih nygyaigazet karjalazet virguruutat. Abuh Priäžän etnokeskuksele tuldih kyläläzet ombelijat Jelena Ivanova da Ol’ga Zaharova. Hyö tutkittih vahnoi karjalazii ruuttii da niilöin pohjal luajittih omat nygyaigazet sovat... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat