Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Omamualazet

Karjalazele emändäle parahat syömizet ollah suurimšipainiekku da järvikala. Čoman šipainiekan Natalja maltau yhtistiä ummissilmin.

Vieljärven čupun karjalastu Natalja Antonovua tietäh enimis suomelas-ugrilazis tazavallois da mualois. Oman rahvahan, oman kielen tiedäi, akkiloiččii da puolistai. Nuori Karjala -yhtistyksen pitkyaigaine piälikkö da nägyväh ruadoh livuttai. Kanzallizen poliitiekan komitietas ruadanuh. Kielipezien ruavon työnnyttäi da kehittäi. Monien kanzoinvälizien da meigäläzien projektoin da ruadoloin väzymätöi todevuttai. Čičiliušku-tyttiteatran kuulužu artistu. Ondrei-räppäilijän jalloil suattai. Nerokas runoilii, kirjuttai, toimittai da kiändäi. Karjalan Kielen Koin aktiivine ruadai. Julgizien paginoin pidäi, medias ezittäi. Oma Mua -lehten rohkei da terävykieline toimittai. Šallun Anni da D’ekoin D’el’a – net ollah hänen peittonimet, sugurovuspäi otetut. Se kai on hänes – Natalja Antonovas sanottu. Äijy midä vie vois ližätä da kirjuttua täh, ga “Oman Muan” vuozipäiviä vaste meijän paginan tärgiekse kohtakse rodieu Nataljan ruado “Omas Muas”. Vuvvennu 1998 häi tuli ruadoh ”Oman Muan” toimitukseh. Lehten lugijat tietäh Nataljua tolkukkahannu toimittajannu, oman kielen maltajannu da oman rahvahan tiedäjänny.

– Luvitgo sinä lehtie enne sidä, kui tulit “Omah Muah” ruadoh? Toinah olet kirjutannuhgi lehteh silloi. Midä tiezit lehtes enne? Sanele sih nähte.

– “Omua Muadu” rubein lugemah enzimäzel vuozikursal, Petroskoin yliopistos opastujes. Enne en ole ni kuulluh täh lehteh niškoi, kuigi sidä dieluo, ku olemmo livviköt, meijän kieldy pietäh hinnas da opastetah yliopistos. Silloi ei olluhhäi internettua, eigo niken meile karjalan kieleh näh Vieljärven školas sanelluh. Lehtie meil taričči opastai Ol’ga Kuz’mina kodilugemizekse. Kačo, muudu lugemistu sillozel aijal äijiä ei olluh. Nygöi sebo karjalankielisty kniigua on jo kylläl, a silloi allus loppussah lugietus “Omas Muas” opastai pani omih kirjoih kaksikymmen sivuu kodilugemistu. Se hyvägi – kai karjalazet uudizet tiezimmö. 

Enzimäi rubein harjavumah lehteh da karjalazih kirjaimih. Mustan, mittuine se oli kummu minule – lugie karjalakse. Opin lugie ičele iäneh da nagroin täytty vägie, en tiijä mindäh. Nagratutti da kai sit!..

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat