Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#8 (1498)


 • #8(1498) | OpastusOl'ga Smotrova
  Meliorativnoin kylän päivykois piettih Karjalazet lapset -kilbu. Lapset kilbailtihes taidoilijan, ombelijan, artistan da runonlugijan neros.

 • #8(1498) | IX Karjalazien kerähmö
  Enzimäzes Karjalazien kerähmös, 30 vuottu tagaperin oli deleguatoin joukos anuksenkarjalaine, “Oman Muan” alalline lugii da kirjuttai Ivan Savin. Tuandoi Ivan Stepanovič on käynnyh Oman Muan toimitukseh ottamas lehtie da yhtel tile saneli omat mustelmat enzimäzes Kerähmös, ozuttigi silloi omal ičel luajittuloi fotokartočkoi.

 • #8(1498) | Voitonpäivä   Natalja Gromova
  Oli enne mieros moine kuulužu sanondu: “Voinan haukat”. Nenga sanottih vihamielizii ristikanzoi, kuduat luajittih voinua. Sen sanondan puaksuh kuulimmo lapsusaijas. “Voinan haukat” eroitettih lapsii heijän muamolois, kui kananhaukku tembuau linnunpoigazii. ..

 • #8(1498) | PerintehetValentina Karakina
  Karjalaiset rakentauvuttih jokien ta järvien kivi- ta hiekkarannoilla havumeččien ympäristöššä. Juotavana oli puhaš vesi, henkitettävänä vereš ilma. Šekä mečän, jotta järvien ta jokien antimet oltih puhtahat ta hyövylliset ihmisellä. Karjalaini kašvatti vil’l’ua ičen muokkuamašša muašša. Mi vaikutti hänen ikäh ta tervehyöh?

 • #8(1498) | PeriodikaMarija Kirillova
  Tuiskukuun 27. päivänä Karjalan piämieš Artur Parfenčikov vieraili Periodika-kuštantamošša.

 • #8(1498) | OpaššušAlevtina Lesonen
  Tuiskukuun puolivälissä Kalevalašša piettih piirien välini kašvattajien seminari. Päiväkotien kašvattajat kerrottih omašta työštä ta šunnitelmista tulovaisuokši. Kašvattaja Oksana Torvinen esitti lepbukin – interaktiivisen temaattisen kanšijon.

 • #8(1498) | KulttuuriUljana Tikkanen
  Karjalan kallivopiirrokšet -kirja oli valmissettu Karjalan kulttuuriperinnön kohtien šuojeluvirašton miäräykšellä Karjalan tašavallan peruštamisen 100-vuotisjuhlan rajoissa. Uuvvešta kirjašta lukija löytäy kallivopiirrokšien kirkkahie ta kaunehie valokuvie šekä niijen paikkojen karttoja.

 • #8(1498) | Rajan tagua
  Nygöi internetas sotsiualujoukkolois on äijy sivuu, kus kehitetäh karjalan kieldy. Tuandoi moizien sivuloin joukkoh liženi: Facebook-saital rodih Koirien elostu – koirien elämää -sivu adresil www.facebook.com/koirienelostu. Enne kaikkie sivu on tarkoitettu suomelazile libo Suomen puolen karjalazile, kudamat opastutah karjalan kieleh.
Partn`ourat