Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan kivikirjan šivuja

Taiteilija Svetlana Georgijevskaja (vaš.) luatiu kallivopiirrokšien kopijoja riissupaperilla. // Kuva: Ilja Timin

Karjalan kallivopiirrokšet -kirja oli valmissettu Karjalan kulttuuriperinnön kohtien šuojeluvirašton miäräykšellä Karjalan tašavallan peruštamisen 100-vuotisjuhlan rajoissa. Uuvvešta kirjašta lukija löytäy kallivopiirrokšien kirkkahie ta kaunehie valokuvie šekä niijen paikkojen karttoja. Šen lisäkši kirjašša on tietoja Karjalan kallivopiirrokšien ryhmistä, niijen istorijašta ta erikoisukšista, eryähien kallivopiirrokšien šelitykšie.

Kirja oli valmissettu monen ihmisen voimin: valokuvie šitä varoin otti Karjalan tunnettu valokuvuaja Igor’ Georgijevski, hiän kekši ni al’pomin konseptijuo, tekstin kirjutti istorijallisien tietojen kandidatti Nadežda Lobanova, valokuvat ilmašta otti kopterilla Daniil Bakalin, a kirjan disainista, taittamisešta ta järješšykšešta vaštasi Vladimir Vajan. Šamoin kirjašša on taiteilijan Svetlana Georgijevskajan kallivopiirrokšien riissupaperilla luajittujen kopijojen valokuvie.

– Kallivopiirrokšet on Karjalan rikkahuš ta mie ajattelin, miten vois näyttyä šitä kaunehutta omissa tauluissa, jotta kallivopiirokšet šynnytettäis mielenkiintuo miun taulujen kaččojilla. Näin mie rupesin käyttämäh kultaista värie, mi koroštau kallivopiirrokšien kallehutta. Mie piiruššan niitä riissupaperilla, šentäh kun še on hyvin hoikka ta esittäy kallivopiirrokšen fakturie, šano uuvven kirjan presentatijošša Karjalan taiteilija Svetlana Georgijevskaja.

Karjalan kallivopiirrokšet -kirja on venäjän ta enklannin kielellä. Tevoš kallivopiirrokšista kahella kielellä painettih enšimmäistä kertua. Tämä kirja kiinnoštau kuin istorijan asientuntijie, niin ni kaikkie ketä miellyttäy oman šeuvun istorija.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat