Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lepbuk auttau opaštuo kieltä

Kašvattajien seminarissa Oksana Torvinen esitti lepbukin – interaktiivisen temaattisen kanšijon. // Kuva: Alevtina Lesonen

Päiväkotien kašvattajat kerrottih omašta työštä, šiitä, mitä on onnistun luatie viime vuotena ta omista šunnitelmista tulovaisuokši. Niin, Oksana Torvinen kerto lepbukista (lapbook – interaktiivini temaattini kanšijo), mi auttau pienokaisie karjalan kielen opaštumisešša:

 − Mie olen luatin lepbukin yheššä Irina Lesosen kera. Vuotena 2019 meilä kaikki onnistu ta tämä meijän työ šai toisen kunnivopaikan tašavallan Paraš havaintovälineh -kilpailušša.

Kalevalan kašvattajien lepbuk-opaššušvälineh on šuuri kanšijo erilaisien materialien kera merkittyjen aihehien mukah. Šen piätarkotukšena on auttua lapšie opaštuo karjalan kieltä ta šäilyttyä muississa opittuja šanoja.

Lepbukissa on šeuruavie teemoja: Pereh, Miun koti, Kotieläimet, Ämmön matto, Šormien voimistelu, Keryä kuva, Mie olen. Kanšijošša on erilaisie kormanoja, kumpasissa on erivärisie kuvie, ainehie. Vielä on paperista luajittuja pikkaraisie kaunehie kukkasieki, perehen jäšenie. Jokahisella niistä on oma karjalaini nimi. Kukkasien avulla kašvattajat tuttavuššetah lapšie karjalaisih nimih. Näijen paperista luajittujen kukkasien kera lapšet tutkitah ni uušie teemoja. Kaikkie materialija ta kuvie lapši voit ottua, šiirtyä yheštä paikašta toiseh tai latʼata oman mielen mukah.

Lepbukih on kerätty ni didaktisie pelijä ta harjotukšie, kumpasien avulla lapšet kehitetäh huomijuo, pakinua, ajatteluo, tiijollista mielenkiintuo ta opaššutah karjalan kieltä. Värikkähät kuvat ta kukkaset oikein miellytetäh lapšie. Ainehellista kanšijuo käyttyässä lapši helpošti, ruttoh ta tehokkahašti ymmärtäy uutta teemua ta panou muistih kaikki šanat. Kanšijolla on hyvä ominaisuš – šiih voit lisätä uušie ta uušie materialija šekä lepbukin voit helpošti ottua matkah.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat