Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Periodikašša” paistih kanšallisien kielien kehitykšeštä

“Karjalan Sanomien” lehtimieš Ilona Veikkolainen šai Karjalan tašavallan piämiehen kiitoškirjasen. // Kuva: Marija Kirillova

Tervehyššanoissa piämieš Parfenčikov korošti, jotta kuštantamošša ilmeššytäh lehet karjalan, vepšän ta šuomen kielillä, kumpasilla ei ole analogija missänä Venäjällä:

– Ei šattumalla juuri “Periodikan” tiloissa peruššettih Karjalan tašavallan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien resurssikielikeškuš, vet še aina oli piäpaikkana, missä šäilytetäh ta kehitetäh karjalan ta vepšän kielie šekä käytetäh šuomen kieltä.

Artur Parfenčikov on varma, jotta resurssikielikeškukšen kehityš on tärkie kuin tašavallan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etnokulttuurista kihittämistä varoin, niin ni Karjalan positiivisen imagon noštamista varoin raja-alovehena ollešša.

Resurssikielikeškukšen toiminnan tulokšena on OmaMedia-portalin peruštamini, min piätarkotukšena on tašavallan kanšalliskielisien joukkoviestimien eistämini. Karjalan piämieš huomautti, jotta portalin šivuilla pitäy julkaissa tietoja ni tašavallan turistimatoista, hotelli-infrastruktuurista, paikallisista tevollisuš- ta ruokatuottehista.

Karjalan Sanomat -lehen piätoimittaja Mihail Nezvitski pani merkillä, jotta tämän vuuvven kešäkuušša monikielini portali avatah ihmisien käyttyö varoin.

KT:n kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministeri Sergei Kisel’ov kerto, jotta kešäkuušša Periodika-kuštantamon ruatajat virallisen delegatijon luvušša esitetäh alovehta Karjalan tašavallan päivissä Šuomešša. Hyö esitetäh toimenpivon vierahilla kanšalliskielisie julkaisuja ta kerrotah kuštantamon ta resurssikielikeškukšen toiminnašta.

Panokšešta kuštannuštoiminnan ta kanšalliskielisien joukkoviestimien kehitykšeh Karjalan tašavallan piämiehen kunnivomerkki oli myönnetty “Periodikan” ošašton johtajalla Talja L’udmilalla šekä Karjalan Sanomat -lehen ošašton toimittajalla Tolstih Marinalla. “Karjalan Sanomien” lehtimieš Ilona Veikkolainen šai Karjalan tašavallan piämiehen kiitoškirjasen.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat