Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Voinan lapset

Jastrebovan pereh, Tan’oi-buabo omahizen Marija Vorobjevan da lapsien kel. Kuvan on luadinuh eräs suomelaibe saldattu Tepoiniemes vuvvennu 1942.

Oli enne mieros moine kuulužu sanondu: “Voinan haukat”. Nenga sanottih vihamielizii ristikanzoi, kuduat luajittih voinua. Sen sanondan puaksuh kuulimmo lapsusaijas. “Voinan haukat” eroitettih lapsii heijän muamolois, kui kananhaukku tembuau linnunpoigazii.

Lesken oza on jygei. Minun buabat, Jastrebovan Jevdokija da Jastrebovan Tatjana, ei kaimattu omii ukkoloi voinal, hyö jiädih leskekse enne voinua. Ga voinu ei mennyh heijän kois siiriči...

Tuatto

Dun’a-buabo, tuatan muamo, oli kohtuine, konzu vuvvennu 1930 kuoli hänen ukko, Enzimäzen muailman voinan urhoimies. Buabal oli vaiku 33 vuottu. Jälgimäzele poijale pandih tuatan nimi Georgii. Hyö elettih Karhumäen linnas, perehes oli vie kaksi lastu, vahnin Leonid-poigu da Raisa-tytär.

Vuvvennu 1941 sytyi Ižänmualline voinu. Leonidua kerras otettih armieh. Nuori briha sai surman vuvvennu 1942 Alakurtin lähäl.

Konzu algavui voinu, kezäkuus, 16-vuodehistu Raisa-tytärdy työttih srojimah puolistuslaittehii Mändysellän kylän luo. Kogo kezän rakendajat elettih sit kyläs, ei lämmitetty kylyy ni kerdua, pestihes kudakui suol. Suadih vetty sammalen ualpäi. Äijy rahvastu oli sit joukos, peldokuhn’al ruattih vuorotellen, syödih enimälleh kartohkua.

Heinykuus ligakuussah Raja kaivoi okouppua, a konzu häi voimatui, händy työttih järilleh kodih. Hänen kel lähti matkah vie eräs voimatoi neidine.

Kumsa-pos’olkan lähäl vardoiččijat azetettih heidy – ei sua la mennä, ku  Karhumägi on jo salvattu. Yhtelläh vardoiččijat piästettih heidy, žiälöittih voimattomii, vaiku käskiettih – sih nähte nikelle ei sua sanuo! Linnan lähäl Raisa nägi lendokonehet taivahas, net lennettih bombittamah Belomoro-Baltiiskoidu kanualua, neidizet ylen äijäl pöllästyttih...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat