Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Kalevalatalon” šujuvat projektit parahien joukošša

Kuvonta-klubin jäšenet Erna Lettijeva (vaš.), Ol’ga F’odorova, Zinaida Filippova. // Kuva: Alevtina Lesonen

Viime vuuvven talvikuušša etnokulttuurikeškukšien ta kulttuuriperinnön šuojelujärještöjen ECHO-liitto ilmotti Karjalan paraš etnokulttuurini keškuš 2019 -kilpailun. Arvoštelijat miärättih voittajie šeuruavissa nominatijoissa: “Karjalan paraš etnokulttuurikeškuš 2019”, “Paraš etnokulttuurini projekti 2019” ta “Etnokulttuurini šuavutuš 2019”.

Meijän Kalevalatalo-etnokulttuurikeškuš voitti Paraš etnokulttuurini projekti 2019 -nominatijošša. Tahon šanuo, jotta keškukšešša toteutetah monta projektie. Parahie niistä tahon mainita:

Jälki mualla -projekti on toimenpitošarja. Projekti kertou lahjakkahista muanmiehistä, ihmisistä, kumpaset tuotih šuuren panokšen Kalevalan piirin kehitykšeh ta istorijah. Niin, projektin rajoissa viime vuotena “Kalevalatalošša” piettih Rohkevuon tuntija jyškyjärviläisen Vasili Lazarevin ta kalevalalaisen Mihail Nikutjevin kunnivokši.

Meitä yhistäy eepossa -projekti oli realisointu Uhut-šeuran kera. Šen piätarkotukšena on vienankarjalan kielen šäilyttämini ta propagointi. Projektin rajoissa piettih toimenpitoja, muasteri-oppija, kiertomatkoja ta äijän muuta mukavua.

Kuvomma, tanššimma ta laulamma – hyvin elämmä -projektih kuulutah etnokeškukšen kaikki kerhot: Ilon hetki -tanššiklubi, Hyvä mieli- kanšanlaulun harraštajien kerho, kantelehen harraštajien kerho, Leikkipirtti, Kuvonta-kerho, Pakajamma karjalakši- ta Pakajamma šuomekši- kerhot. Joka kuukauši kerhojen toimintah yhtyy noin 70 ihmistä.

Kaikki nämä Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen projektit ollah šujuvat. Niijen toteuttamisen aikana keškukšeh tuli monta eri-ikäistä ihmistä.

Projektit vaikutettih ni Kalevalatalo-keškukšen kehitykšeh, paikalliseh yhteiskuntah, noššettih kyläläisien etnokulttuurista mielenkiintuo ta muuttettih monien kalevalalaisien mielikuvitušta alovehen etnokulttuurisešta perinnöštä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat