Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#13 (1503)


 • #13(1503) | KandurahvasJelena Ruppijeva
  Anukselaine Marija Trofimova enimät ruadovuvvet ruadoi Yllözen školas algukluassoin opastajannu. Jälgimäzet viizi vuottu enne penziele lähtendiä vie opasti lapsile karjalan kieldy. Karjalan kielen urokoil Marija F’oudorovna tavoitti elostua da kižata lapsienke. Ylen äijän pajatettih hyö. Karjalankielisty pajomaterjualua oli vähä, sendäh karjalan kielen opastai joudui iče kiändämäh ven’an kielespäi karjalan kielele runozii da pajozii.

 • #13(1503) | Sanasuari   L'udmila Mehed
  Suarnu sih nähte, kui meččyzvierit da Meččähine puhtastettih oma meččy

 • #13(1503) | KantarahvašUljana Tikkanen
  Tällä kertua Oma Mua -lehen 30-vuotispäivälla omissettu rubrikki on omissettu Valentina Karakinalla. Lehen lukijat jo monta vuotta voijah lukie hänen kiäntämie kertomukšie, karjalan kielen kurššija varoin valmissettuja eriaihiellisie materialija ta vielä monta mukavua.

 • #13(1503) | IX Karjalaisien kerähmöUljana Tikkanen
  Kevätkuun 14.–15. päivinä Aunukšešša piettih IX Karjalaisien kerähmö. Tavan mukah Kerähmön ruavon lopušša valittih ihmiset, kumpaset nellän vuuvven aikana ruvetah ruatamah šitä varoin, jotta kaikki, mitä on kirjutettu Kerähmön piätökšeššä, olis ruattu. IX Karjalaisien kerähmön valtuutettujen neuvošton piällikökši tuli Raisa Samodajeva. Pakasima Raisa Vasiljevnan kera karjalaisien nykyseštä tilantehešta.

 • #13(1503) | ProjektiMaikki Spitsina
  Makie Karjala -kirja ilmešty Petroskoissa. Kirjašta löytyy karjalaisen keittijön perintehellisie reseptijä. Kirkkahat kuvat, nykysen ta perintehellisen karjalaisen keittijön reseptien ta kulttuurin kuvaukšet on lisätty kiännökšillä vienan- ta livvinkarjalakši.
Partn`ourat