Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaisen keittijön mieli ta ekologija

Makie Karjala -projektin joukko Vuokkiniemeššä. Sofija Tiätäväinen ottau kuvah kalakeittuo Filippovien talon portahilla. // Kuva: Kuvat: vk.com/permikomi_nyv

Nykyset ihmiset ečitäh uušie keinoja, mitein heijän tulla tervehekši. Ka ei pie kekšie mitänä uutta. Pitäy vain tutkie oman alovehen keittijyö ta alkua elyä šen lakien mukah.

Karjalaini keittijö on tolkullini, ekologini, helppo ta tervehellini. Makie Karjala -kirjah on kerätty arkipäiväsen elämän ruokien reseptijä, kumpasie käytetäh karjalaiset. Kirkkahat kuvat, nykysen ta perintehellisen karjalaisen keittijön reseptien ta kulttuurin kuvaukšet on lisätty kiännökšillä vienan- ta livvinkarjalakši.

Uuši kirja on valmissettu etnokulttuurikeškukšien ta kulttuuriperinnön šuojelujärještöjen ECHO-liiton Makie Karjala -projektin rajoissa, mi šai kannatušta Castrénin šeuralta. 

Makie Karjala -kirja on valtavan työn tuloš, kumpaseh otti ošua šuuri joukko luatijie. Kirjan herkullisie kuvie otti ruokavalokuvuaja Sofija Tiätäväinen. Šuunnittelija Jevgeni Tarojev keräsi yhteh tekstit ta valokuvat. Tekstijä ta herkkujen reseptija toimitti Alina Čuburova. Kirjan valmistamiseh otettih ošua kakši kiäntäjyä – vienankarjalaini Maikki Spitsina ta livvinkarjalaini Natalja Antonova.

Kirja esittäy komi-permiläisen Svetlana Kol’čurinan matkakirjutukšie karjalaisešta keittijöštä. Šiinä kerrotah Vienan ta Šuvi-Karjalan keittijöperintehistä.

– Kirjah on kerätty yli 60 reseptie, kertou Svetlana Kol’čurina. – Niitä on poimittu Karjalan kolmešta kyläštä: Vuokkiniemeštä, Vieljärveštä ta Kinnermäštä.

– “Makie Karjala” on miun kertomuš karjalaisešta keittijöštä, šanelou Svetlana Kol’čurina. – Konša mie vašta tulin Karjalah viisi vuotta takaperin, niin miušta tuntu, jotta še on hil’l’ani, harmua ta mavutoin. Ka konša mie tuttavuššuin karjalaisien kulttuurih ta elämäntapah, ni miellyin täh kanšan ta jo en vertan šitä toisien kera.

Makie Karjala -projektin joukko keräsi reseptija karjalaisissa kylissä viime kešänä. Heitä vuotti monta löytyö. Mimmosie piiraita on parempi paistua vierahilla, mimmoista čäijyö savarie ta mistä paissa? Kaikešta täštä kertou uuši Makie Karjala -kirja.

Lukija, kumpani ottau käteh kirjan, heti ymmärtäy, jotta Karjala on tosi makie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat