Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Raisa Samodajeva: “Yritämma, jotta meijän piätökšet oltais toteutettu tulijakši kerähmökši”

Uuši valtuutettujen neuvošton piällikkö Raisa Samodajeva (eturivissä kolmaš oik.) Uhtuon karjalaisien kera IX Karjalaisien kerähmöššä Aunukšešša. // Kuva: Dmitri Rodiševtsev

– Enšiksi haluosin tuttavuššuttua meijän lehen lukijie šiun kera. Ole hyvä, kerro ičeštä.

– Olen vienankarjalaini. Šynnyin ta kävin kouluo Kalevalašša, tai koko työaika mäni kotikyläššä. Ruavoin Uhtuon sovhosissa, Neuvoštoliiton kommunistisen puoluvehen piirikomitietašša, Kalevalan piirin hallinnošša, KT:n muatalouštarkissukšen virašton Kalevalan piiriošaštošša. Nyt olen pensijalla ta elän Petroskoissa. Miula on kakši lašta – tytär ta poika. Tyttären pereh eläy Kalevalašša ta mie rikeneh käyn kostih hänen perehen luokše.

– Voitko kuvual’l’a karjalaisien nykyistä tilannehta, šanuo šen hyvie ta pahoja puolie?

– Karjalan kieli ta eloš paremmin šäilyy kylissä. Karjalan kylissa ennein oli meččä- ta muataloušlaitokšie, rahvahalla oli työtä, lapšilla – kouluja ta päiväkotija, kultuuritaloja ta pol’niččoja oli joka kyläššä. Nyt ei ole työtä, šen takie nuoriso muuttuu kaupunkiloih. Kylien väještö vähenöy ta šen takie sosialilaitokšet pannah kiini. Pienien kylien eläjät ei voija helpošti piäššä liäkärilöih ta toisih toimistoih, kun ei käyvä autobuššit. Ahissetah kalaššušlakija, on vaikie šuaha meččäpaikkoja, jotta varata halkuo ta rakennušmeččyä. Monissa kylissä hyvin toimitah karjalaiset jarještöt. Hyö kerätäh aktivistija moneh työh – kultuurialalla, kielen opaštumiseh lapšilla tai aikuhisilla, käsityökerholoih. Onnakko miun mieleštä, elämän kylissä voijah virkistyä taloušhommat.

– Nyt šiut valittih IX Karjalaisien kerähmön valtuutettujen neuvošton piällikökši. Kerähmön piätökšie on jo valmissettu. Ole hyvä, merkiče muutoma asie tahi proplema, kumpaset pitäy ratkaissa kiirehellisešti. Mitä karjalaisien pitäy ruatua enši vuoroh?

– Mieleštäni, pitäy herättyä karjalaisien ičetunto. Kerätä paikoilla aktiivisie ihmisie, auttua kanšalaisjarješšykšie, još tarvinnou. Tahtosin, jotta tätä työtä ruatais IX Kerähmön valtuutettujen neuvošton jäšenet. Kerähmön ošaštojen työtä pitäy jatkua – karjalan kielellä pitäy šuaha virallini statussi, karjalaiset kylät vuotetah uutta turvaušta ta šuojeluo, šamoin ympäristön šuojelun ta luonnonvarojen oikien käytännän kyšymykšet ollah hyvin tärkiet šekä pitäy ilmottua toteutetušta ruavošta joukkoviestimissä ta internetissä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat