Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Runostu pruazniekkah

Yhty kilbah

Joga kuudu meile toimitukseh lugijat da kirjuttajat työtäh omii runoloi. Niidy ku kerännemmö yhteh, ga suureh kniigah ei synnytä kai. Enimät nämmis runolois on omistettu karjalazile libo roindumuale. Ga hyvettelyrunoloin luvettelo on tässähgi vajai. Sendäh kyzymmö teidy, hyvät lugijat da runoniekat, kirjuttamah runuo eri pruazniekoikse, sanommo, Naizien libo Izänmuan puolistajien päiväkse, Voiton päiväkse, Roindupäiväkse, Äijäksepäiväkse libo muite hyvittelyrunoloi. Kiirehtäkkiä kirjuttua kilbah, ku työtyt runot ehtizimmö panna lehteh juuri pruazniekkoi vaste.

Omat runot työndäkkiä “Oman Muan” toimituksen adresile: Petroskoi, Titovan piha, 3. Tel.: 78-05-10 libo sähköpoštale: omamua@mail.ru libo vienankarjala@mail.ru

Kilvan voittajat

Runokilvan voittajakse rodih Valentina Libertsova Alavozespäi. Valentina Vasiljevna on meijän alalline lugii da kirjuttai. Hänen runuo löydyy onnuako joga toizes “Oman Muan” noumeras. Kilbah inehmine kirjutti runoloi Uvvekse Vuottu, Muamanpäiväkse, Il’l’anpäiväkse, Roindupäiväkse, Nimipäiväkse, Naizien päiväkse da Rastavakse.  Nämä runot hyvin pätäh pruazniekoin pidämizekse da poštukartočkoin hyvittelysanoikse. Suuret passibot Valentina Libertsovale, ku rakkahal yhtyi meijän kilbah da työndi meile omii runoloi aijoilleh juurii pruzniekkoi vaste. Lahjakse runoniekku suau vaste ei ammui ilmah piästetyn Kumalikko-kniigan, kunne on kerätty runostu lapsile.

Rastavan aigu 

Rastavan pyhä aigaine

Valgei, gu lumipeldoine,

Puhtas, gu lammin aldoine,

Vuottai gu uuzi kniigaine.

Kuudam – täyzi kruugaine

Pakkazenperiä kai kuldaine.

 

Kuuluu, kui tiähtet helistäh.

A toinah sie anhelit lenneltäh,

Toine toizenke kižatah,

Pajeltah, tavaillah, nagretah?

 

Kuuzikot vägie vai suitetah

Nukkujes lumien ual.

Käbrylöil varvat soitetah

Da kuunneltah iänii mual.

 

Ikkunois tulet läikytäh –

Ruskiet, sinizet, keldazet,

Bovazet pertilöis lekutah,

Lahjois tyhjetäh vakkazet.

 

Kengo pajattau kol’adkoi,

Kengo kävelöy arbuamah,

Kengo noudau uniloi,

Uskojat kirikköh livutah,

Avvuttua opitah köyhile,

Läžijii bol’ničois kačotah,

Pakitah rauhua mierole,

Hyvytty Jumalas vuotetah.

 

Pakkaskuun pyhät päiväzet,

Ollah hos lyhyöt da pilvezät,

Ei heidy rikota pakkazet,

Eigo hierota tuhuzet.

 

Syvaičuspäivazet armahat,

Meile Jumalan annetut,

Kaikekse vuvvekse parahat

Mielet da ruavot algailtut.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat