Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Sananpolvi ijän eläy

Yhty kilbah

Sananpolvi ijän eläy

Sananpolvet ei ole muite vai keksityt, net ollah elaijan lepityt. Kirjuttakkua omii libo tuttavien elaigazii.

Kilbah näh

Sananpolvi ijän eläy

Sananpolvet ei ole muite vai keksityt, net ollah elaijan lepityt. Kirjutakkua omii libo tuttavien elaigazii, kudamih sobiu yksi nämmis kolmis sananpolvis:

Hyvän levon ual kodi hätkembän kestäy, hyvän susiedan rinnal vesselembi da parembi elät;

Hyväštä kannošta hyvät i vežat kažvau;

Igä elä, igä opastu.

Kilvan voittajat roitah ilmoitettu lehtes tulien vuvven allus da lahjoitettu.

Omat ruavot työndäkkiä sähköpoštale omamua@mail.ru, mustakkua panna merki “kilbah”.

 


Kilvan voittajat

Oraskuun lopus “Oma Mua” ilmoitti kaksi kilbua omih lugijoih niškoi: “Minun eräs löydö” da “Sananpolvi ijän eläy”. Kilboih saimmo nelli kirjutustu kuvienke. Sananpolvi ijän eläy -kilvas voitti anuksenkarjalaine kirjuttai da taidoilii Nikolai Zaitsev. Nikolai Petrovič työndi kilbah suarnan “Kui kaži koirua opasti”. 

Hyvittelemmö voittajii da vuotammo kirjutuksii da kuvii meijän tulieloih kilboih.  

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat