Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Kantarahva

 • Santra - Vienan uarrehlipaš
  Karjalan Šivissyššeuran Heimopäivät oltih omissettu runonlaulajalla Santra Remšujevalla.
 • Missä kala šielä i karjalaini
  #9(1299)   |   Antti Tuomi
  Kalaššuš Karjalašša ei ole yksistäh rahvahan kanšallisen kulttuurin oša, še on paremmin paikallisien eläjien elämäntapa. Karjalaisen koko elämä tavalla tahi toisella liittyy kalaštamiseh ta talven varah kalan pyytämiseh. Karjalaisella kalaššuš on enemmän, kuin tavallini kalaššuš.
 • Työ muasterie neuvou
  Tämä muhija ta hyvävirkani mieš, Sergei Lonski, on Kalevalan parahie muasterija. Hiän on kotosin Keški-Karjalašta, Karhumäještä, ka jo yli 30 vuotta on elän Kalevalašša.
 • Vuokkiniemi ta Priäžä parahien joukošša
  Pienien kylien ta kaupunkien kulttuurimosaiikki on šuuri projekti. Šen järještäjänä on Jelena ta Gennadi Timčenkon hyvänluajintafondi. Šuuren projektin tarkotukšena on rahottua pienien elinpaikkojen projektija, kumpasien toteuttamisen jälkeh elämä kylissä ta kaupunkiloissa muuttuu parempah päin.
 • Lyydiläiset keräyvyttih yhteh
  Lyydiläisien päivä piettih Petroskoissa