Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Kylän elämä

 • Kiestinkin Kalatehtahan elämän vaiheita
  Kiestinkin kyläššä šuuri tyhjetty paikka tai kylän oša on Kalatehaš. Nyt Kalatehaš-ošašša ei ole šäilyn ni yhtä taluo, näillä paikoin jo kašvau mečikkö, onnakko muisto kylän ošašta eläy nytki.
 • #15(367)   |
  Vuonnini on huuttorin näköni kylä: talot ollah hajallah Ylä-Kuittijärven rantoja pitin, muata Vuonnisešša on äijän, ihmisie on vähän. Yhen talon emäntänä on Alma Jegorovna Sapožnikova.
 • Oma mua on kallehin
  #11(1201)   |   Galina Kundoz’orova
  Oma Mua -nimini pruasniekka keräsi äijän rahvašta 16. keväkuuta Kiestinkin kulttuuritaloh. Juhlan alušša Kiestinkin karjalaisen kulttuurin šeuran johtaja Julija Lipajeva tervehti ta onnitteli kaikkie kaččojie.
 • Auttua koko muajilmalla
  Oraškuušša Jyškyjärven kulttuuritalo kärši tulipalošta, nyt kyläläiset kunnoššetah kulttuurilaitokšen tiloja.
 • Marja-Makoveina kiitetäh luontuo antimistah
  Noin 54 km piäššä Kalevalašta Kalevala-Koštamuš -matan varrella šijaiččou Vienan kuulusimpie runokylijä olija Vuonnini. Tämä mua oli kašvattan šemmosie tunnettuja runonlaulajie kuin Vaassila Kieleväinen ta Ontrei Malinen. Niin kuin ni monet muutki Vienan kylät pitän istorijah aikana Vuonnini oli šuanun kokie kuin parahie kaušija šamoin ni kovija aikoja.
 • Hökän talon kohtalo
  Pieni ta ulkonävöltäh tavallini vanha karjalaini talo Venehjärven rannalla. Šemmosie šuau nähä karjalaisissa kylissä. Šiitä, mimmoni kohtalo tällä talolla oli, šain tietyä, kun kävin matoilla Venehjärveh.
 • Onko kyläššä hyvä levätä?
  #46(1486)   |   Aleksandra Lesonen
  Viime aikoina Venäjällä hyvin kehitetäh kyläturismie. A tiijätkö šie, jotta melkein joka kylällä on omie turistimahollisukšie ta keinoja raha- ta kulttuurikehityštä varoin?
 • Kiukua – talon emäntä
  Kiukuašta ta šyyšpruasniekoista kerrottih mukavašša juhlašša, kumpani piettih Vuokkiniemen Kylätalošša šajekuun viimesenä päivänä.
 • Vartiolampi otti vaštah vieraita
  #32(1223)   |   Marija Galdina
  Jo viijettä kertua Puanajärven puiston Vartijolammešša piettih karjalaini pruasniekka. Šen järještäjinä oltih puiston ta Sohjanankošen kulttuuritalon ruatajat.
 • Šeiččemen mal’l’ua, šeiččemen lusikkua
  #20(1260)   |   Aleksandr Koktomov
  Oraškuun alušša Vuokkiniemen Kylätalošša piettih Šeiččemen mal’l’ua, šeiččemen lusikkua -spektaklin enši-ilta Nina Sem’onovan šamannimisen näytökšen mukah.