Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

  • Kiestinkin Kalatehtahan elämän vaiheita

   Kiestinkin kyläššä šuuri tyhjetty paikka tai kylän oša on Kalatehaš. Nyt Kalatehaš-ošašša ei ole šäilyn ni yhtä taluo, näillä paikoin jo kašvau mečikkö, onnakko muisto kylän ošašta eläy nytki.

  • Sattuma täytti 10 vuotta

   Kymmenen vuotta takaperin Petroskoissa ilmešty enšimmäini perehfolklooriyhtyveh. Nimiki yhtyvehellä oli kekšitty ihan vaštuaja šen peruštamisen šyytä – Sattuma.

  • Velleškanša kveenit

   Kveenit ollah Pohjois-Norjan šuomenkielini vähemmistökanša. Kveenit eletäh Norjan pohjoisošašša, Finnmarkin ta Tromssan guberniloissa. Wikipedian mukah kveenijä on 6500 henkie.

  • Lisyä tietuo kanšanperintehistä

   Kirjaesittely. Uuši Pyhät da arret -kirja esitettih Jyrgilän pruasniekašša.

  • Uuvvet näköalat

   Louhen piirin volont’orit keräyvyttih vuosikokoukšeh.

  • Luonnontalouš uušien elinkeinojen pohjana

   Heinäkuun alušša KT:n Kanšallisešša musejošša oli avattu Luonnontalouš -näyttely, kumpani on omissettu Karjalan eläjien perintehisillä töillä 1900-luvulla ta 2000-luvun alušša.

  • Folklorišäilyttäjän muissokši

   Heinäkuun alušša Priäžän piirin Vieljärven kyläššä oli avattu muistolauta, kumpani on omissettu karjalaisien perintehien ta folklorin šäilyttäjällä, Paraskovja Prokopjevna Ivanovalla.

  • Perintehie šäilyttäen

   Uhtuon kylän kartta oli avattu Uhtuon karjalaisien pruasniekašša Kalevalan keškuštašša.

  • Vuotettu ”Värttinä”

   Eeppisen foorumin loppupäivänä Petroskoin Kiirovin aukiolla oli pietty kuulusan Värttinä-folkyhtyvehen konsertti. Parempua loppuo pruasniekalla ei voinun ni kuvitella.

  • Karjalua rajan takuata

   Laulujuhlien aikana joensuulaiset artistat esitettih oopperan lapšilla karjalan kielellä.

  • Karjalan Tašavallan VII Karjalaisien kerähmön piätöš

   Kuunneltuo VI Karjalaisien kerähmön valtuutettujen neuvošton šeloššukšen toiminnan tulokšista ta tehtävistä, delegaattien ta kerähmön ošallistujen ehotukšet, Kerähmö hyväkšy KT:n VI Karjalaisien kerähmön Valtuutettujen neuvošton työn.

  • Rahvahan perintehie šäilyttäen

   Näyttely: Tutuštumini Aunukšen gubernijan kanšallispukuh. Karjalan kulttuurin ta taitehen kolledžin 20-vuotispäivällä omissettu Perintehie šäilyttäen -näyttely avattih Perintehellisien käsitöijen keškukšešša.

  • Maitovalaš. Eläin vai järkiolento?

   Karjalan mečissä on aijän eläimie, lintuja ta harvinaisie kašvija. Jokiloissa ta järvilöissä on kalua. Tuhanšie vuosie ihmiset ta eläimet eletäh yheššä, šamoilla mailla.

  • Vuosišuan rakennuš

   Istorija: Vienanmeren-Itämeren kanavan rakentamisešta on kulun 80 vuotta

  • Kanša kielettä ei elä

   KT:n piämiehen rinnalla toimijan Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien neuvošton issunto piettih 3. heinäkuuta.

  • Mouttoripyörä on elämäntapana

   Kešällä, heinäkuun puolivälissä Hirvas-kylän šeuvuilla järješšetäh Rock’n’road-nimini mouttoripyöräfestivaali. Šuomelaini Veikko Leskelä on ošallistun Rock’n’road-festivaalih jo monta kertua.

  • Ahkeran emännän piha

   Harraššuš: Louhen pihojen koristamini. Muoti omien pihojen koristamiseh eri kuvijoilla ilmešty Louhen pos’olkašša ei niin ammuin. Ka tänäpiänä jo monet pihat on kaunehešti korissettu.

  • Kyläpruasniekka toi äijän ilomieltä

   Kešäjuhlat: Heinäkuun alkupäivinä Sohjanankošešša piettih Kalaštajien päivyä. Neuvoštovallan aikoina Kalaštajan päivä oli kaikista šuurin pruasniekka Sohjanankošešša.

  • Vepšäläistä kulttuurie Elonpu-juhlašša

   Vepšäläiset: Heinäkuušša Šoutjärven kyläššä piettih Elonpu-pruasniekka.

  • Kešätapahtumat Vienašša

   Ennein joka kyläššä oli oma kyläpruasniekka, kumpaseh keräyty nuorie poikie ta tyttöjä lähikylistä pitämäh iluo, tanššimah, laulamah, kisuamah ta valiččomah ičelläh puoliskuo.