Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Mie valičen urheilun

Lapšet ošallissuttih Urheilu, šie olet muajilma -kilpailuh ta piiruššettih asfaltilla.

4. šyyškuuta Petroskoin Taitehmusejošša avattih Terveheššä vartalošša on terveh šielu -näyttely. Šen lisäkši šamana päivänä starttasi Mie valičen urheilun -aktijo. Tämä näyttely on järješšetty Soči 2014 -kulttuuriolimpiadin, Musejojen vuosi 2013- ta Tervehyön ta urheilun vuosi Karjalan tašavallašša 2013 -ohjelmien puittehissa. Terveheššä vartalošša on terveh šielu -näyttelyn avajaisien päivänä Kirovin aukijolla oli pietty Venäjän Mie valičen urheilun -aktijo. Urheiluaktijon piätapahtumana oli Urheilun jarmanka, kumpaseh ošallissuttih urheilukoulut ta erilaiset kerhot, kumpaset kirjutettih kaikkie halukkahie urheiluharjotteluih. Jarmankan aikana järješšettih urheilun mini-turniirija, kilpailuja, muasteri-oppija ta neuvotteluja. Nuoret kaupunkilaiset voitih ošallistuo Urheilu, šie olet muajilma -kilpailuh. Hyö piiruššettih asfaltilla uhreilulla omiššettuja kuvija. Kaikki halukkahat ošallissuttih fitnessin muasteri-oppiloih ta kisattih šakkih. Aktijon ta näyttelyn järještäjät toivotah, jotta šemmoset tapahtumat autetah urheilun popularisointie Venäjällä.
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *