Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Vozduh-festivaali myöšty

Festivaalih aina keräytyy äijän rahvašta, elävän musiikin harraštajie. // Kirjuttajat: Olga Smotrova

Kaikki elävän rokkimusiikin harraštajat vuotettih tätä šykyšyn tapahtumua jo monta vuotta. Mistä pakina on? Tietyšti kanšainväliseštä Vozduh- musiikkifestivaalista, kumpani piettih tänä vuotena 6.–8. šyyškuuta. Festivaalin iskuvirkehenä ollah Šiun vapauten kolme päivyä -šanat. Še on totta! Huimien päivien aikana voit unohtua kaikista propleemoista, tuttavuštuo uuših ihmisih, tavata yštävieh kera ta tietyšti kuunnella ”elävyä” musiikkie. Karjalaisilla nuorilla musiikkiryhmillä še on hyvä mahollisuuš näyttyä omua tuotantuo šuurella lavalla ta vaihtua kokemušta jo kulusien bändien kera. Enšimmäini Vozduh-festivaali piettih Karjalašša vuotena 2005. Šen järještäjänä oli Naše radijo – Petroskoi -radijo. Še oli šemmosen šuuren festivaalin järještämisen enšimmäini kokemuš, onnakko kaikki onnistu. Rokkijuhla kešti kakši päivyä. Vuotena 2006 Vozduh-festivaalista tuli kanšainvälini tapahtuma. Šiih ošallissuttih rokkibändit Šuomešta, Ruočista, Šakšašta ta Latvijašta. Šinä vuotena festivaalie ruvettih pitämäh kolme päivyä, a šen vetäjäkši tuli Naše radijo -radijon prod’usseri Mihail Kozirev. Toisen festivaalin piäšoittajina oltih Alisa-, Korol’ i Šut- ta Brainstorm -ryhmät. Vuotena 2009 enšimmäistä kertua Vozduh-festivaalin ohjelma jatku yöllä. Niin oli järješšetty Yöllini Vozduh, še oli šähkömusiikin festivaali. Šen lisäkši kaikki halukkahat, ket ei voitu piäššä festivaalih, voitih kaččuo šitä netin kautti on-line-lähetykšeššä. Šiitä kolme vuotta festivaalie ei pietty. Onnakko kaikki ušottih, jotta kohta kaikki onnistuu, jotta löytyy tarpehellini rahamiärä, tulou apulaisie ta järještäjät šuahah mahollisuuvven palata meilä šuuri musiikkitapahtuma. Toičči kaupunkissa voit nähä nuorie ihmisie paitoloissa, kumpasih on kirjutettu: ”Meijän pitäy Vozduh”. Myö pitälti šitä vuottima ta tänä vuotena Vozduh.Perezagruzka -festivaali piettih 6.–8. šyyškuuta Petroskoin lähellä Aviaretro-majapaikašša.
Kommentit
  • Rizel22.12.2014 | 14:59
    Onpa kiva lehti!Meille4kin Onsku tekee paljon tehte4ve4kirjoja ja haulaa koko ajan opetella kirjaimia.Ihan positiivista:)Muuten kun menee koko ajan kuin pe4e4tf6n kana.
  • Jeffrey26.12.2014 | 18:33
    Your post has <a href="http://zdowujmnc.com">lieftd</a> the level of debate
  • Lyvan06.01.2015 | 08:37
    So excited I found this article as it made things much qukerci! http://ziqtjxmomla.com [url=http://guxsbtkcqh.com]guxsbtkcqh[/url] [link=http://qpmzix.com]qpmzix[/link]
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *