Oma Mua

Ainehistoja livvinkarjalan murtehella

Kalittoja ta kauppua karjalakši

Jarmankkua varoin Ol’ga Ogneva ta Nadežda Bukina paissettih kalittua, kumpasie myötih Karjalan kielen kojin hyväkši ta šuatih puolitoista tuhatta rupl’ua. // Kirjuttajat: Kirill Ognev

Kakši vuotta takaperin kahen petroskoilaisen lehtimiehen Natalja Jermolinan ta joga-valmistajan Natalja Potapovan ajatukšen mukah Petrovskaja sloboda -projektin puittehissa ruvettih pitämäh Vintažni tseh -myöntijarmankkua. Še oli järješšetty Onegan traktoritehtahan entisen kentän paikalla. Enšinävöltäh še on ihan tavallini retro-jarmanka. Onnakko vanhojen neuvoštolaisien vehkehien myönnin rinnalla tiälä järješšetäh erilaisie hyväntekeväisyyšaktijoita, esimerkiksi kerätäh rahua kojittomien kiššojen ta koirien šuojapaikkoja varoin, Jekaterinan kirikön rekonstruointih tai vuatteijen oštamiseh vanhoilla yksinäisillä ihmisillä. Viime pyhäpäivinä Vintažni tseh -jarmankka avasi oveh jo yhekšättä kertua. Vuosi 2013 on nimitetty karjalan kielen ta kulttuurin vuuvvekši šentäh jarmankan kentällä piettih tällä tapahtumalla omissettuja toimehpitoja. Niijen järještäjänä oli Nuori Karjala -järještö. Enšiksi piettih Karjalaini likbez -aktijo. Myöjät annettih oštajilla karjalankielisie tekstijä, kumpasien avulla hyö voitih tinkie. Šen lisäkši oli järješšetty karjalaisien pukujen luatimisen muasteri-oppi. Jälešti kaikki kävijät SkyLark-ryhmän kera laulettih tunnettuo Sinä Petroskoih, minä Petroskoih -lauluo. Pitäy mainita, jotta näijen pitojen aikana šuatut rahat on tarkotuš käyttyä Karjalan kielen kojin rakentamisen hyväkši.
Kommentit
Lisyä kommenti

Luokkaukšie, kanšallista pahantahtoisuutta šekä VF:n lakien vaštasien toimien kehotušta šisältäjät viestit poistetah šivuilta!

Kommentit: *
Šiun nimi: *